Архангай аймаг

Архангай аймаг

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Тогтоол шийдвэр

# Нэр Огноо Дугаар
1 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 47
2 Шашны үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 48
3 "Өрхийн тариалан" хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 49
4 "Залуучуудын хөгжлийн хөтөлбөр" батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 50
5 Түгээмэл тархацтай ашигт малталын хайгуулын тусгай зөвшөөрөлд санал өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 51
6 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөлд санал өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 52
7 Барилга данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 53
8 Аялал жуулчлалын мэдээллийн төв орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдюэрийн газрыг татан буулгах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 54
9 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 55
10 Автомашин данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 56
11 Барилга данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 53
12 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 44
13 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөлд санал өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 45
14 Бөхөн шарын нурууны орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газрын мастер төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 46
15 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-01 43
16 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-18 39
17 Нэрэмжит болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-18 40
18 Ээлжит хуралдааны тов зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-18 38
19 Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах дэд хөтөлбөрийг
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-18 41
20 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-18 42
21 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-01 30
22 Үйлчилгээний тариф батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-01 31
23 Түгээмэд тархацтай ашигт малтмалын Хайгуулын тусгай зөвшөөрөлд санал өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-01 32
24 Үл хөдлөх хөрнгийн худалдах доод үнийг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-01 33
25 Автомашин данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-01 34
26 Орон нутгийн өмчид бүртгэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-01 35
27 2022 онд иргэнд өмчлүүлэх гарзын хэмжээ зориулалт, байршлын саналыг уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-01 36
28 Тусламж үзүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-01 37
29 Аймгийн мал аж ахуйн салбарын бодлого, чиглэл батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-13 24
30 Сумдын багийн нэр дугаарыг хэлэлцэн
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-13 25
31 Мал хамгаалах сангийн хөрөнгийг захиран зарцуулах, тайлагнах журам батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-13 26
32 Согтууруулах ундаа худалдах түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох хяналт тавих журмыг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-13 27
33 Монгол улсын цол хүртээх одон медалиар шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-13 28
34 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-13 29
35 Ээлжит хуралдааны тов зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-08-02 22
36 Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлын хуваарилалтыг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-08-02 23
37 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-01 21
38 Ээлжит бус хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-30 20
39 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-03 16
40 Монгол улсын цол хүртээх одон медалиар шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-03 17
41 Аймгийн баяр наадам зохион байгуулах хүсэлтийг уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-03 18
42 Аймгийн баяр наадам зохион байгуулах хорооны бүрэлдэхүүнийг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-03 19
43 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-16 11
44 Орон нутгийн өмчөөс хувьчлах үл хөдлөх хөрөнгийн худалдах доод үнийг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-16 12
45 Үндсэн хөрөнгө шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-16 14
46 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-16 15
47 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-16 13
48 Алдарт эх одонгоор шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-14 10
49 Тогтоол хүчингүй болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-05 07
50 Аймгийн ИТХТ-ийн хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-05 08
51 Аймгийн ИТХ-ын хороодын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-05 09
52 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-05 06
53 Хороодын үйл ажиллагааг дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-26 02
54 Хүн амын эрүүл мэндийг дэмжих жил болгон зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-26 03
55 Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын дэд зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-26 04
56 Стратеги төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-26 05
57 Аймгийн ИТХТ-ийн ажлын албаны орон тоо албан тушаалын зэрэглэл ажил үүргийн хуваарь шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-06 01
58 Аймгийн Засаг даргын орлогчийг томилох тухай асуудлыг зөвшилцөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-12-17 6
59 Аймгийн ИТХ-ын ээлжит хоёрдугаар хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-11-27 03
60 ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийг томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-11-27 04
61 Ээлжит хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-11-18 02
62 Гамшгийн эрсдлийг бууруулах орон нутгийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн ажиллах журмыг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-11-09 01
63 2020 оны Орон нутгийн хөгжлийн сан авто замын сангийн зарцуулалтын хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-10-28 49
64 Хөрөнгийг үндсэн хөрөнгийн бүртгэлд бүртгэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-10-28 50
65 Өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-10-28 51
66 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-10-22 50
67 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-10-22 43
68 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-10-22 44
69 Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалын жагсаалт батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-10-22 45
70 Өрх бүр үйлдвэрлэгч хөтөлбөрийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-10-22 46
71 Үл хөдлөх хөрөнгийн худалдах доод үнийг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-10-22 47
72 Автомашин данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-10-22 48
73 Төлөөлөгчдийг чадавхжуулах сургалтын зардлыг шийдвэрлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-09-30 42
74 Аймгийн ИТХ-ын ээлжит бус хуралдааныг товлон зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-09-02 39
75 Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-09-02 40
76 Автомашин данснаас хасч дуудлагын худалдаагаар худалдах тухаы
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-09-02 41
77 Аймгийн сонгуулийн хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-07-30 35
78 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүдийг чөлөөлөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-07-30 36
79 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-07-30 37
80 Барилга актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-07-30 38
81 Аймгийн баяр наадам зохион байгуулах хороо
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-06-25 34
82 Барилга данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-06-09 30
83 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-05-29 32
84 Бурхан багшийн их Дүйчин өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-05-29 33
85 Орон сууц худалдан авах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-28 22
86 Булган уулыг Дархан цаазат газрын ангилалд хамааруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-23 30
87 аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн тойргийг байгуулж тойргийн дугаар мантадын тоог тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-23 31
88 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнах
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-08 20
89 МУ-ын сонгуулийн аймгийн сонгуулийн хорооны бүрэлдэхүүнийг сонгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-08 21
90 Ар ус Ундарга ОНӨХХК-ны төлөөлөн удирдах зөвлөлд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-08 22
91 Барилга данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-08 23
92 Барилга аклах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-08 25
93 Барилга данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-08 26
94 Барилга актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-08 28
95 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-08 29
96 Адларт эхийн одонгоор шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-03-31 12
97 Ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-03-31 13
98 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-03-31 14
99 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-03-31 15
100 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-03-31 16
101 Монгол Улсын цол хүртээх төрийн дээд одон медалиар шагнах
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-03-31 17
102 түр орлон гүйцэтгэгч томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-03-31 18
103 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-03-31 19
104 Нэр дэвшүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-02-06 01
105 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-02-06 02
106 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-02-06 03
107 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-02-06 04
108 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-02-06 05
109 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнах
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-02-06 6
110 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-02-06 7
111 Автомашин актлаж данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-02-06 8
112 Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-02-06 9
113 Хамтран ажиллах гэрээ байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-02-06 10
114 Б.Өсөхбаярын цалинг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-02-06 11
115 Орон нутгийн өмчөөс 2019 онд худалдах доод үнийг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-11-18 55
116 Автомашин акталж данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-11-18 56
117 Аймгийн ИТХ-ын ээлжит хуралдааныг товлон зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-11-12 52
118 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-11-12 53
119 Орон сууц хувьчлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-11-12 54
120 Аймгийн эрчим хүч хэмнэх дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-10-22 51
121 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-09-18 44
122 Аймгийн ЕБС-ийн сурлагын чанарыг дээшлүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-09-18 45
123 Улсын болон орон нутгийн төсөв хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж байгаа төсөл арга хэмжээний тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-09-18 46
124 Орон нутгийн өмчөөс 2019 онд үл хөдлөх хөрөнгийн худалдах доод үнийг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-09-18 47
125 Тээврийн хэрэгслийн худалдах доод үнийг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-09-18 48
126 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-09-18 49
127 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-06-21 42
128 Аймгийн баяр наадмын тов зарлаж зохион байгуулах комисс байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-06-21 43
129 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-06-12 38
130 Төрийн өмчид хөрөнгө шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-06-12 39
131 Тээврийн хэрэгсэл акталж данснаас хасч дуудлага худалдаагаар худалдаалах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-06-12 40
132 Түрээсийн төлбөрийн хэмжээ тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-06-12 41
133 Алдарт эх одонгоор шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-04-18 30
134 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-04-18 31
135 Монгол улсын Аюулгүй байдлын зөвлөлийг мэдээ мэдээллээр хангах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-04-18 32
136 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-04-18 33
137 Тээврийн хэрэгсэл акталж данснаас хасч дуудлага худалдаагаар худалдаалах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-04-18 34
138 Барилга актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-04-18 35
139 Барилрга актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-04-18 36
140 Чулуут ахуй үйлчилгээний төв орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлчиллгээний газар байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-04-18 37
141 Төрийн тахилгатай Суварга хайрхан уул, уул овооны тэнгэрийг тайх ёслолын тов тогтоохоор уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-03-15 13
142 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-03-15 14
143 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-03-15 15
144 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-03-15 16
145 Нэрэмжит болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-03-15 17
146 Түр хамгаалах байр байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-03-15 18
147 Тээврийн хэрэгсэл акталж, данснаас хасч дуудлага худалдаагаар оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-03-15 19
148 Автомашин акталж сэлбэгээр ашиглах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-03-15 20
149 Автомашин акталж сэлбэгээр ашиглах зөвшөөрөл олгох
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-03-15 21
150 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-03-15 22
151 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-03-15 23
152 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-03-15 24
153 Барилга актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-03-15 25
154 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-03-15 26
155 Барилга актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-03-15 27
156 Барилга актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-03-15 28
157 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-03-15 29
158 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-02-27 6
159 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-02-27 7
160 Ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-02-27 8
161 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-02-27 9
162 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-02-27 10
163 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-02-27 11
164 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-02-27 12
165 2019 оны ажлын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-02-01 01
166 Шашны үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-02-01 02
167 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийг шинэ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-02-01 03
168 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнах
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-02-01 04
169 Аймгийн ИТХ-ын "Хүндэт тэмдэг" түүнийг олгох журам батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-02-01 05
170 ан агнуурын менежментийн төлөвлөгөөг дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-11-29 50
171 Өрх бүр үйлдвэрлэг дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-11-29 51
172 Архангай аймгийн Нүүдлийн соёл аялал жуулчлалын ОУ-ын төв болгон хөгжүүлэх төлөвлөгөө 2019-2030 он хүртэлх дунд хугацааны бодлогын баримт бичиг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-11-29 52
173 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-11-05 49
174 Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлын хуваарилалтад өөрчлөлтторуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-10-10 42
175 Архангайд үйлдвэрлэв орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрлийн газар байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-10-10 43
176 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-10-10 44
177 Бариогын үнийг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-10-10 45
178 Барилга актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-10-10 46
179 Тээврийн хэрэгсэл акталж данснаас хасах, дуудлага худалдаагаар худалдаалах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-10-10 47
180 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-09-12 40
181 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-09-12 41
182 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-07-17 36
183 Шилэн кабель суурилагдсан газарт төлбөр тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-07-17 37
184 Аймгийн 2018 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгийн жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-07-17 38
185 Хойд могойн гол-Тээлийн орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газрын 2018-2023 оны менежментийн төлөлөгөөг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-07-17 39
186 Аймгийн баяр наадмын тов зарлаж, зохион байгуулах комисс байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-06-11 31
187 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-06-11 32
188 Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалын жагсаалт батлах тухйа
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-06-11 33
189 Аймгийн Цагдаагийн газрыг Цэргийн гавьяаны одонгор шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-06-11 34
190 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-06-11 35
191 Багийн хөгжлийн аймгийн дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-05-16 24
192 Төлөвлгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-05-16 25
193 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-05-16 26
194 Нэрэмжит болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-05-16 27
195 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-05-16 28
196 Мах боловсруулах үйлдвэр барих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-05-16 29
197 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-05-16 30
198 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн аймгийн дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-04-19 19
199 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-04-19 20
200 Төрийн өмчид хөрөнгө шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-04-19 21
201 Барилга данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-04-19 22
202 Орон нутгийн авто замын сан орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн задаргаа батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-04-19 23
203 Дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-04-18 18
204 Журам батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-03-30 14
205 Алдарт эх одонгоор шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-03-30 15
206 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-03-30 16
207 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-03-30 17
208 Малчин эмэгтэйчүүд ба аюулгүй хүнс тэтгэлэгийн төслийн дэмжин батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-03-15 13
209 Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх зардлын хуваарилалтыг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-03-01 05
210 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-03-01 6
211 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-03-01 7
212 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-03-01 8
213 Барилга актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-03-01 9
214 Барилга актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-03-01 10
215 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-03-01 11
216 Аймгийн ИТХТ-ийн 2018 ажлын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-01-18 01
217 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-01-18 02
218 ОНӨ Ундарга ХХК-ны оноосон нэрийн өөрчлөлт улсын бүртгэлийн гэрчилгээг нөхөн авах
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-01-18 03
219 Ээлжит бус хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-01-18 04
220 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-12-27 55
221 Хөрөнгө акталж данснаас хасах,дуудлагын худалдаагаар худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-12-27 56
222 Мотоцикл актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-12-27 57
223 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-12-27 58
224 Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зардал батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-11-28 54
225 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-10-30 51
226 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-10-30 52
227 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-10-30 53
228 Эмийн эргэлтийн санд ашиглагдаж байгаа орон нутгийн өмчийн хөрөнгийг ашиглах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-09-21 42
229 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-09-21 43
230 Барилга актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-09-21 44
231 Автомашин акталж данснаас хасах дуудлагын худалдаагаар худалдаалах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-09-21 45
232 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-09-21 46
233 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-09-21 47
234 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-09-21 48
235 Чиглэл хүргүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-09-21 49
236 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-09-21 50
237 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-06-14 36
238 Аймгийн баяр наадмын тов тогтоож комисс байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-06-14 37
239 Гражийн барилга акталж худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-06-14 38
240 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-06-14 39
241 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-06-14 40
242 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-06-14 41
243 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-05-10 29
244 Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх аймгийн дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-05-10 30
245 Аймгийн чанарын дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-05-10 31
246 Аймгийн 2017 оны орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалт батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-05-10 32
247 Хүн амын асуудлаарх аймгийн салбар хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-05-10 33
248 Ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-05-10 34
249 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-05-10 35
250 Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажилллагааны төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-04-24 19
251 Журам батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-04-24 20
252 Орон нутгийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээний загвар журам батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-04-24 21
253 Барилга актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-04-24 22
254 Барилга актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-04-24 23
255 Автомашин акталж худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-04-24 24
256 Мотоцикл данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-04-24 25
257 Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-04-24 26
258 Багшийн хөгжил аймгийн дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-04-24 27
259 Ирээдүй 1+1 аймгийн дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-04-24 28
260 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-04-12 17
261 Алдарт эх одонгоор шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-04-12 18
262 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-03-18 10
263 Орон нутгийн Цөм сүргийн үржлийн төв байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-03-18 11
264 Бйагаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжжээний зардлын хуваарилалтыг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-03-18 12
265 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-03-18 13
266 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-03-18 14
267 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-03-18 15
268 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-03-18 16
269 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-02-14 7
270 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-02-14 8
271 Архангай аймгийн тогтвортой хөгжлийн хэтийн зорилт
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-02-14 9
272 М.Батдоржийг аймгийн ИТХТ-ийн нарийн бичгийн даргаар томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-01-25 02
273 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-01-25 03
274 Аймгийн "Хүүхэд" дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтйин тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-01-25 04
275 Аймгийн Чацарган дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-01-25 05
276 Сумын ИТХ-ын Төлөөлөгчдийн энгэрийн тэмдэгний загвар батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-01-25 6
277 Төрийн өмчийн газрыг шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-01-20 01
278 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-12-22 60
279 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-12-22 61
280 Орон нутгийн өмчийн 2016 оны тоологын дүг цаашид авах арга хэмжээний тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-12-22 62
281 Барилга акталж худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-12-22 63
282 Барилга акталж худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-12-22 64
283 Барилга акталж худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-12-22 65
284 Барилга данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-12-22 66
285 Тээврийн хэрэгсэл худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-12-22 67
286 Автомашин данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-12-22 68
287 Автомашин акталж худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-12-22 69
288 Автомашин акталж худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-12-22 70
289 Товоцикл тээврийн хэрэгсэл актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-12-22 71
290 Тогтоол хүчингүй болсонд тооцох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-12-22 72
291 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-12-22 73
292 Морин хуурч уртын дуучны хувцас шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-12-22 74
293 Автомашин худалдах худалдан авах зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-12-22 75
294 Аймгийн байгаль түүх соёлын гайхамшигуудыг батлахмжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-12-22 76
295 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-11-17 58
296 Зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-11-17 59
297 Сургагч багшид санал болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-10-21 54
298 Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлын хуваарийг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-10-21 55
299 Аймгийн ИТХТ-ийн нарийн бичгийн даргыг томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-10-21 56
300 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-10-21 57
301 Орон нутгийн өмчид үл хөдлөх хөрөнгө хүлээн авах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-09-30 53
302 Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох хяналт тавих журмыг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-09-20 49
303 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-09-20 50
304 Удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-09-20 51
305 Ажлаас чөлөөлөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-09-20 52
306 Автомашин данснаас хасч шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-09-02 44
307 Ю.Цэдэнбалын мэндэлсний 100 жилийн ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-09-02 45
308 Сонгуулийн хорооны гишүүнээс чөлөөлөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-09-02 46
309 Сонгуулийн хорооны гишүүнээр томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-09-02 47
310 Аймгийн ИТХТ-ийн ажлын албаны бүтэц орон тоог батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-09-02 48
311 Аймгийн сонгуулийн хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-07-27 42
312 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-07-27 43
313 Аймгийн баяр наадмын тов тогтоож комисс байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-07-18 41
314 Аймгийн ИТХТ-ийг сонгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-07-18 8
315 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-07-14 40
316 Хуралдааныг хойшлуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-26 36
317 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-26 37
318 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-26 38
319 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-26 39
320 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 14
321 Аймгийн эрүүл мэндийн салбарын 2016-2020 оны хөгжлийн дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 15
322 Орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгий үзлэг тооллого явуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 16
323 Дүрэм батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 17
324 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 18
325 Комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 19
326 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 20
327 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 21
328 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 22
329 Барилга худалдах үнийг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 23
330 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 24
331 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 25
332 Автомашин худалдах үнийг шинэчлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 26
333 Тээврийн хэрэгсэл худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 27
334 Автомашин данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 28
335 Тээврийн хэрэгсэл актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 29
336 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 30
337 Техник төхөөрөмж данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 31
338 Дизель мотор шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 32
339 Бэлчээрийн худаг данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 33
340 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 34
341 Орон нутгийн авто замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын хөррнгөийн хуваарь батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-03-01 6
342 Байгаль орчныг хамгаалах нөгөх сэргээх арга хэмжээний зардлын хуваарилалтыг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-03-01 7
343 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-03-01 8
344 хөршийн хяналтыг хэрэгжүүлэх хөтөлбөр
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-03-01 9
345 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-03-01 10
346 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-03-01 11
347 Болзолт уралдаанд шалгаруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-03-01 12
348 Алдарт эх одонгоор шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-03-01 13
349 Аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн тойргийн дугаар, мандатын тоо тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-01-28 01
350 Автомашин данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-01-28 02
351 Автомашин данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-01-28 03
352 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-01-28 04
353 Мотоцикл данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-01-28 05
354 Улсын сайн малчин цол тэмдэгээр шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-12-30 82
355 2016 оныг Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ээлтэй жил болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-12-30 83
356 Улсын тэргүүний тариаланч хамт олон цол тэмдэгээр шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-12-30 84
357 Орон сууц хувьчлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-12-30 85
358 Орон сууц хувьчлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-12-30 86
359 Хөрөнгө шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-12-30 87
360 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-12-30 88
361 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-12-30 89
362 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-12-30 90
363 Төрийн өмчийн концесийн жагсаалтад Хавтгай олмын төмөр бетон гүүрийг оруулах саналыг дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-12-30 91
364 Иргэний зөвлөлийг байгуулан ажиллуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-11-13 65
365 Зөвлөл шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-11-13 65
366 Хийдийн үйл ажиллагаа явуулах эрхийн хугацааг сунгах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-11-13 67
367 Барилга данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-11-13 68
368 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-11-13 69
369 Барилга данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-11-13 70
370 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-11-13 71
371 Орон сууц данснаас хасч хувьчлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-11-13 72
372 Орон сууц данснаас хасч хувьчлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-11-13 73
373 Автомашин акталж шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-11-13 74
374 Барилга актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-11-13 75
375 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-11-13 76
376 Автомашин акталж данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-11-13 77
377 Мотоцикл акталж данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-11-13 78
378 Мотоцикл улсын орлого болгож худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-11-13 79
379 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-11-13 80
380 Осол гэмтэл хүчирхийллээс хамгаалах дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-11-13 81
381 Барилга данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-09-29 49
382 Барилга данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-09-29 50
383 Барилгуудын үнийг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-09-29 51
384 Барилга данснаас хасч шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-09-29 52
385 Автомашины үнийг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-09-29 53
386 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-09-29 54
387 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-09-29 55
388 Автомашин данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-09-29 56
389 Орон нутгийн өмчит газар татан буулгах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-09-29 57
390 Орон нутгийн өмчит газар татан буулгах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-09-29 58
391 Барилга данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-09-29 59
392 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-09-29 60
393 Аймгийн төвийн ЕБС-ийн орчинд үүрэг гүйцэтгэх School police эргүүлийн ажиллах журам батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-09-29 61
394 Тээврийн хэрэгсэл тусгай хашаанд түр байлгах хугацааны төлбөр хураамж шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-09-29 62
395 Концессийн зүйлийн жагсаалт батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-09-29 63
396 Төрийн дээд одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-07-31 47
397 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-19 35
398 Барилга данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 34
399 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 36
400 Гүүр актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 37
401 Дизель мотор данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 38
402 автомашин худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 39
403 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 40
404 Автомашин актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 41
405 Автомашин үнийг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 42
406 Автомашин актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 43
407 Орон сууц данснаас хасч дансанд бүртгэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 44
408 Аймгийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 45
409 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 46
410 Автомашин акталж худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 48
411 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 24
412 Малын чанар үржлийн ажлыг сайжруулах аймгийн хөтөлбөрийг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 26
413 Төвхөн хийдийн үйл ажиллагааг явуулах эрхийн хугацааг сунгах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 27
414 Аймгийн баяр наадам зохион байгуулах хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 28
415 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 29
416 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 31
417 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 32
418 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 33
419 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-04 23
420 Аймгийн ИТХ-ын ээлжит бус хуралдааны тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-05-11 22
421 Алдарт эх одонгоор шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-04-22 21
422 Агнуурын бүс нутаг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-03-19 11
423 Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлын хувариалтыг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-03-19 12
424 2015 оныг Иргэдийн аюулгүй амар тайван байдлыг хангах жил
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-03-19 14
425 Орон нутгийн авто замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-03-19 10
426 Цэргийн дүйцүүлэх албаны мөнгөн төлбөрийн орлогыг зарцуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-03-19 13
427 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-03-19 15
428 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-03-19 16
429 Барилга худалдан авах зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-03-19 17
430 Тээврийн хэрэгсэл шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-03-19 18
431 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-03-19 19
432 Эрдэнэмандал сумыг Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одонгоор шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-03-19 20
433 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-02-25 8
434 Аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зарцуулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-02-25 9
435 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-01-20 7
436 Халамжийн сангийн төсвийг зардлын зүйл ангиар хуваарилах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-01-07 01
437 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-01-07 02
438 Л.Отгонбаатарт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-01-07 03
439 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-01-07 04
440 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-01-07 05
441 "Өмч хувьчлалын орлогыг зарцуулах журам"-ыг хэлэлцсэн тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-01-07 6
442 Улсын сайн малчин цол тэмдгээр шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-12-30 50
443 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-12-30 51
444 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-12-30 52
445 Автомашин данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-12-30 53
446 Хөрөнгө шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-12-30 54
447 Барилга актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-12-30 55
448 Аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгө зориулалт зарцуулалтын төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-12-30 56
449 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-12-18 49
450 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-11-21 46
451 Автомашин худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-11-21 47
452 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-11-21 48
453 Баатруудын нэрэмжит цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах газрын байршил тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-11-17 37
454 Орон сууц худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-11-14 82
455 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-11-12 34
456 Иргэний зөвлөл олон нийтийн цагдаагийн ажилтны тоо тогтоож санхүүжилтийг 2015 оны орон нутгийн төсөвт суутгах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-11-12 36
457 Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүсийн "Эко бүс нутаг" дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-11-12 38
458 Автомашины үнийг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-11-12 39
459 Гүүр данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-11-12 40
460 Барилга орон нутгийн өмчид авах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-11-12 41
461 Барилгын үнийг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-11-12 42
462 Барилга данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-11-12 43
463 Автомашин данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-11-12 44
464 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-11-12 45
465 Үйлдвэр технологийн паркийн техник эдийн засгийн үндэслэлийг дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-09-09 32
466 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-09-09 33
467 Аймгийн баяр наадам зохион байгуулах хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-06-30 30
468 Хөрнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-06-30 31
469 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-06-17 28
470 Санхүүгийн тайлангийн аудитын үйлчилгээний хөлсний тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-06-17 29
471 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-06-06 27
472 Дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-05-26 18
473 Зам тээврийн осол зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх жил болгон зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-05-26 19
474 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-05-26 20
475 Хөрөнгө данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-05-26 21
476 Хөрнгө данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-05-26 22
477 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-05-26 23
478 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-05-26 24
479 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-05-26 25
480 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-05-26 26
481 Халамжийн сангийн зарим төсвийг сумдад хуваарилах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-04-16 9
482 Алдарт эх одонгоор шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-04-16 10
483 Автомашин балансаас балансад шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-04-16 11
484 Автомашин балансаас балансад шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-04-16 12
485 Автомашин данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-04-16 13
486 Хөрөнгө данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-04-16 14
487 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-04-16 15
488 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-04-16 16
489 Аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт зарцуулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-01-27 01
490 Орон нутгийн авто замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын хөрөнгийн хуваарь батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-01-27 02
491 Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх зардлын хуваарилалтыг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-01-27 03
492 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-01-27 04
493 Хөрөнгө данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-01-27 05
494 Орон нутгийн өмчид хөрөнгө хүлээн авах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-01-27 6
495 барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-01-27 7
496 Эд хөрөнгийн харилцааг зохицуулах журам батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-01-27 8
497 Аймгийн ЗД-ын нөөц хөрөнгийн зориулалт зарцуулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-12-25 93
498 Халамжийн сангийн төсөв хуваарилах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-12-25 94
499 Тээврийн хэрэгсэл худалдаж актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-12-25 95
500 Автомашин данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-12-25 96
501 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-12-18 92
502 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-11-28 91
503 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-11-14 71
504 Дүрэм батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-11-14 72
505 Дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-11-14 73
506 Хүүхэд гэр бүлийн сонсох өдрийг товлох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-11-14 74
507 Хүүхэд хамгааллын бодлого жишиг баримт бичиг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-11-14 75
508 Зарим газар нутгийг орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-11-14 76
509 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-11-14 77
510 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-11-14 79
511 Барилга даснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-11-14 80
512 Барилга данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-11-14 83
513 Орон сууц худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-11-14 84
514 Барилга данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-11-14 85
515 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-11-14 86
516 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-11-14 87
517 Автомашин данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-11-14 86
518 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-11-14 89
519 Хөрөнгө актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-11-14 90
520 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-11-14 78
521 Мал эмнэлэг үржлийн ажил үйлчилгээний хөлсийг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-10-03 62
522 Интернет кафе цахим тоглоомын газар ажиллуулах журам батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-10-03 63
523 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-10-03 64
524 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-10-03 65
525 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-10-03 66
526 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-10-03 67
527 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-10-03 68
528 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-10-03 69
529 Аймгийн сонгуулийн хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-10-03 70
530 Халамжийн сангийн хуваарилалтад өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-09-24 61
531 Санхүүгий тайлан гүйцэтгэлийн аудитын талаар авах арга хэмжээний тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-09-13 57
532 Хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-09-13 58
533 Түрээсий төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-09-13 59
534 Хүнсний аюулгүй байдал аймгийн дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-06-25 46
535 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-06-25 47
536 Тээврийн хэрэгсэл актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-06-25 48
537 Барилга данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-06-25 49
538 Барилга данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-06-25 50
539 Барилга данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-06-25 51
540 Орон нутгийн хөгжлийн сангаийн төсөл хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-06-25 53
541 Орон нутгийн авто замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын хөрөнгийн хуваарь батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-06-25 54
542 Хуваарь шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-06-25 55
543 Удирдах зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-06-25 56
544 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-05-31 45
545 Санхүүгийн тайлангийн болон гүйцэтгэлийн аудитын талаар авах зарим арга хэмжээий тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-05-25 38
546 Аймгийн аудитын газрын 2013-2021 онд хэрэгжүүлэх стратегийн төлөвлөгөөг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-05-25 39
547 Үхрийн арьсны гуур өвчинтэй тэмцэх дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-05-25 40
548 Орон утгийн өмчит үйлдвэрийн газар байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-05-25 42
549 Зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-05-25 43
550 Хүнсний аюулгүй байдал аймгийн дэд хөтөлбөр боловсруулах ажлыг зохион байгуулах зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-05-25 44
551 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-05-13 29
552 Нэрэмжит болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-05-13 30
553 Барилга балансаас балансад шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-05-13 31
554 Барилга, эд хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-05-13 32
555 Барилга даснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-05-13 33
556 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-05-13 34
557 Газар доогуурхи шугам актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-05-13 35
558 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-05-13 36
559 Аймгийн ИТХ-ын Төлөөлөгчийг сонгох нөхөн сонгууль зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-05-13 37
560 Цэцэрлэг хотыг улсын зэрэглэлтэй хот болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-04-03 21
561 Дэд комисс байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-04-03 22
562 Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх зардлын хуваарийг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-04-03 23
563 Орон нутгийн өмчид хөрөнгө шилжүүлэн авах саналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-04-03 24
564 Барилга балансаас балансад шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-04-03 25
565 Цөм сүргий үржлийн төвийг татан буулгах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-04-03 26
566 Халамжийн сангийн төсвийн хуваарилалтад өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-04-03 27
567 Алдарт эх одонгоор шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-04-03 28
568 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн аймгийн салбар хорооны бүрэлдэхүүийг шинэчлэн батлах тухайы
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-02-21 16
569 Зөвлөл шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-02-21 18
570 Ахмад зөвлөхүүдийн орон тооны бус зөвлөл байгуулж журам батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-02-21 18
571 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-02-21 19
572 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-02-21 20
573 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-01-31 9
574 Эд хөрөнгө данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-01-31 10
575 Удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-01-31 11
576 Удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-01-31 12
577 Орон нутгийн авто замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлы хөрөнгийн хуваарь батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-01-31 13
578 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-01-31 14
579 Хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-01-31 15
580 Загвар аймаг болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-01-14 05
581 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-01-14 6
582 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-01-14 7
583 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-01-08 04
584 Улсын сайн малчин цол тэмдгээр шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-01-04 01
585 Улсын тэргүүний тариалнч цол тэмдгээр шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-01-04 02
586 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-01-04 03
587 Аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт зарцуулалтын
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-12-28 76
588 Бүсийн наадам зохион байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-12-28 77
589 Халамжийн сангийн төсөв хуваарилах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-12-26 75
590 Зөвлөлийн даргыг томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-12-24 74
591 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-12-12 72
592 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-12-04 71
593 Аймгийн ИТХТ-ийн нарийн бичгийн даргыг томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-12-04 73
594 Нэрэмжит шагнал бий болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-11-30 67
595 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-11-30 68
596 Төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-11-30 69
597 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-11-30 70
598 Хуваарь цаг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-11-02 66
599 Албан тушаалаас чөлөөлөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-10-10 58
600 Нэрэмжит болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-10-10 60
601 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-10-10 59
602 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-10-10 61
603 Барилга данснаас хасч акттлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-10-10 62
604 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-10-10 63
605 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-10-10 64
606 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-10-10 65
607 Аймгийн сонгуулийн хорооны гишүүнээс чөлөөлж нөхөн томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-09-29 57
608 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-09-25 49
609 Аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгчдийн тоо тогтоож мандат хуваарилах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-09-25 50
610 Сумын ИТХ-ын төлөөлөгчдийн тоо тогтоож мандат хуваарилах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-09-25 51
611 Зардлын дээд хэмжээ батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-09-25 52
612 Шагнах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-09-25 53
613 Аймгийн сонгуулийн хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-09-25 54
614 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-09-25 55
615 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-09-25 56
616 Нэрэмжит болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-08-20 39
617 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-08-20 40
618 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-08-20 41
619 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-08-20 42
620 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-08-20 43
621 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-08-20 44
622 Барилга данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-08-20 45
623 Орон нутгийн авто зам ашигласны төлбөр хураамжийг аймаг хөгжүүлэх санд төвлөрүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-08-20 46
624 Аймаг хөгжүүлэх сангий хөрөнгө зарцуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-08-20 47
625 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-08-20 48
626 Журам батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-05-18 36
627 Тэтгэмж олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-05-18 37
628 Үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-05-18 38
629 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-04-30 34
630 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-04-30 35
631 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-03-28 23
632 Аймгийн хөгжлийн цогц бодлогыг 2011-2015 хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-03-28 24
633 Дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-03-28 25
634 Орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн үзлэг тооллого явуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-03-28 26
635 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-03-28 27
636 Түрээсийн төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-03-28 29
637 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-03-28 28
638 Дизель мотор худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-03-28 30
639 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-03-28 31
640 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-03-28 32
641 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-03-19 20
642 Малын индексжүүлсэн даатгал төслийн үйл ажиллагааг дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-03-19 21
643 Төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-03-19 22
644 Алдарт эх одонгоор шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-03-12 33
645 Санал уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-03-02 16
646 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-03-02 17
647 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-03-02 18
648 Аудитор томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-03-02 19
649 Зардал шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-02-16 9
650 Хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-02-16 10
651 Хөрөнгө шилжүүлж акталж худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-02-16 11
652 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-02-16 12
653 Удирдах зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-02-16 13
654 Журам батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-02-16 14
655 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-02-16 15
656 Улсын сайн малчин цол тэмдгээр шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-01-20 04
657 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-01-20 05
658 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-01-20 6
659 Улсын тэргүүний тариаланчаар шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-01-20 7
660 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-01-20 8
661 Орон нутгийн төсвийн нөөц авто засын сангийни хөрөнгийн зарцуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-01-02 01
662 Хоршоо нөхөрлөл хүүхэд гэр бүлийг дэмжих жил болгон зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-01-02 02
663 Улсын сайн малчин цол тэмдэгээр шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-01-02 03
664 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-12-28 85
665 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-12-28 87
666 Аймгийн аудитын газрын 2011 оны ажлын тйаланг сонсох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-12-28 86
667 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-12-13 83
668 Чиглэл хүргүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-12-13 84
669 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-12-06 77
670 Хөрөнгө хүлээн авах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-12-06 78
671 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-12-06 79
672 Хөрөнгө шилжүүлж актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-12-06 80
673 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-12-06 81
674 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-12-06 82
675 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-12-02 75
676 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-12-02 76
677 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-11-09 73
678 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-11-09 74
679 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-10-28 69
680 Асуудал хэлэлцүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-10-28 70
681 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-10-28 71
682 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-10-28 72
683 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-10-12 68
684 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-09-28 62
685 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-09-28 63
686 Барилга данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-09-28 64
687 Орон сууц худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-09-28 65
688 Орон сууц худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-09-28 66
689 Орон сууц худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-09-28 67
690 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-09-21 58
691 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-09-21 59
692 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-09-21 60
693 Орхоны сав газрын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-09-21 61
694 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-08-31 56
695 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-08-31 57
696 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-08-04 53
697 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-08-04 54
698 Зөвлөлийн даргыг томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-08-04 55
699 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-07-20 44
700 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-07-20 45
701 Барилга данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-07-20 46
702 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-07-20 47
703 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-07-20 48
704 Түрээсийн төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-07-20 49
705 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-07-20 50
706 Алдарт эх одонгоор шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-07-20 51
707 Орон тоо тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-07-20 52
708 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-06-29 43
709 Үйлдвэрлэл үйлчилгээний барилга байгууламжуудыг нэмэгдүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-06-21 41
710 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-06-21 42
711 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-06-15 39
712 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-06-15 40
713 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-05-30 35
714 Бяар наадмыг зохион байгуулах аймгийн хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-05-30 36
715 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-05-30 37
716 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-05-30 38
717 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-05-18 32
718 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-05-18 33
719 Автомашин худалдан авах зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-05-18 34
720 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-05-11 30
721 Барилга данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-05-11 31
722 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-05-04 20
723 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-05-04 21
724 Барилга акталж худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-05-04 22
725 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-05-04 23
726 Хөрөнгө шилжүүлж худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-05-04 24
727 Хөрөнгө шилжүүлж актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-05-04 25
728 Хөрөнгө худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-05-04 26
729 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-05-04 27
730 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-05-04 28
731 Малын чанар үржлийн ажлыг сажруулах бодлого чиглэлийг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-05-04 29
732 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-04-25 18
733 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-04-25 19
734 Аймгийн байгаль хамгаалах сангийн зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-03-23 16
735 Дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-03-23 17
736 Алдарт эх одонгоор шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-03-16 14
737 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-03-13 15
738 Нэрэмжит болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-03-11 13
739 Хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-02-09 11
740 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-02-02 05
741 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-02-02 06
742 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-02-02 7
743 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-02-02 8
744 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-02-02 9
745 Хөрөнгө худалдаж шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-02-02 10
746 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-01-22 12
747 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-01-19 04
748 Улсын сайн малчин цол тэмдгээр шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-01-03 01
749 Орон нутгийн төсвийн нөөц авто замын Сангийн хөрөнгийн зарцуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-01-03 02
750 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-01-03 03
751 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-12-29 105
752 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-12-29 106
753 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-12-29 107
754 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-12-15 102
755 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-12-15 103
756 Сан байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-12-15 104
757 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-12-08 101
758 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-12-02 98
759 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-12-02 99
760 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-12-02 100
761 Дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-11-24 88
762 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-11-24 89
763 Журам батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-11-24 90
764 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-11-24 91
765 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-11-24 92
766 Автомашин данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-11-24 93
767 Автомашин актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-11-24 94
768 Автомашин актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-11-24 95
769 Дизель мотор данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-11-24 96
770 Дизель мотор данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-11-24 97
771 Хөрөнгө төвлөрүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-11-16 84
772 Хөрөнгө төвлөрүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-11-16 85
773 Орон нутгийн төсвийн нөөц хөрөнгийн зарцуулалтын төлөвлөгөөг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-11-16 86
774 Хөрөнгө зарцуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-11-16 87
775 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-10-28 24
776 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-10-21 77
777 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-10-21 78
778 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-10-21 79
779 Хөрөнгө шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-10-21 80
780 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-10-21 81
781 Дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-10-21 82
782 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-10-21 83
783 Санал дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-10-13 75
784 Урамшуулал олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-10-13 76
785 71
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-09-23 71
786 Хөрөнгө төвлөрүүлж зарцуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-09-23 72
787 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-09-23 73
788 Орон сууц худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-09-23 74
789 Автомашин худалдан авах зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-09-01 62
790 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-09-01 63
791 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-09-01 64
792 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-09-01 65
793 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-09-01 66
794 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-09-01 67
795 Барилга актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-09-01 68
796 Тотоолын заалт хүчингүй болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-09-01 69
797 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-09-01 70
798 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-08-23 61
799 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-08-19 60
800 Хуралдааны тов зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-08-04 57
801 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-08-04 58
802 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-07-21 56
803 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-07-19 55
804 Түрээсийн төлбөрийн хэмжээ түлш зарцуулалтын норм гэрээний загвар батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-07-07 49
805 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-07-07 50
806 Аймгийн Хүүхэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-07-07 51
807 Хурлын өдөртэй болох
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-07-07 52
808 Автомашин орон нутгийн өмчид хүлээн авах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-07-07 53
809 Эх хүүхдийн хоол тэжээл аймгийн дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-07-07 54
810 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-06-23 39
811 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-06-23 40
812 Баяр наадмыг зохион байгуулах аймгийн хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-06-23 41
813 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-06-23 42
814 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-06-23 43
815 Барилга актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-06-23 44
816 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-06-23 45
817 Барилга актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-06-23 46
818 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-06-23 47
819 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-06-23 48
820 Хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-06-09 32
821 Урамшуулал олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-06-09 33
822 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-06-09 34
823 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-06-09 35
824 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-06-09 36
825 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-06-09 37
826 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-05-27 30
827 Сонгуулийн тов зарлаж зардал батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-05-10 27
828 Аймгийн нөхөн сонгуулийн хорооны бүрэлдэхүүнийг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-05-10 28
829 Зардлын дээд хэмжээ тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-05-10 29
830 Шилжих үлдэгдэл зарцуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-04-28 23
831 Аймгийн Аялал жуулчлалын мастер төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-04-28 25
832 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-04-28 26
833 Орон нутгийн шилжих үлдэгдлээс хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-04-22 17
834 Гүйцэтгэлийн аудитын дүнгийн тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-04-22 18
835 Дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-04-22 19
836 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-04-22 20
837 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-04-22 21
838 Алдарт эх одонгоор шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-04-05 13
839 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-04-05 14
840 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-04-05 15
841 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-04-05 16
842 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-03-29 11
843 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-03-29 12
844 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-03-04 6
845 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-03-04 7
846 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-03-04 8
847 2010 оныг Архангай аймгийн Мал аж ахуйн салбарыг дэмжих жил болгон зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-03-04 9
848 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-03-04 10
849 Орон нутгийн сангийн төсвийн нөөц авто замын сангийн хөрөнгийн зарцуудадтын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-01-27 04
850 Хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-01-27 05
851 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-01-20 02
852 Журам батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-01-20 03
853 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-01-12 01
854 Улсын сайн малчин цол тэмдгээр шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-12-29 98
855 Санал дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-12-22 96
856 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-12-22 97
857 Хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-12-10 95
858 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-12-08 85
859 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-12-08 86
860 Хөрөнгө зарцуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-12-08 87
861 Урамшуулал олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-12-08 88
862 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-12-08 89
863 Хөрөнгө данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-12-08 90
864 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-12-08 91
865 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-12-08 92
866 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-12-08 93
867 Хөрөнгө шилжүүлэн зарцуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-12-08 94
868 Хөрөнгө зарцуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-11-25 82
869 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-11-25 83
870 Санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-11-25 84
871 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-11-20 81
872 Урамшил олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-11-16 80
873 Төсвийн зохицуулалт хийлгэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-11-04 75
874 Тогтоол хүчингүй болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-11-04 76
875 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-11-04 77
876 Орон нутгийн төсөвт зохицуулалт хийх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-11-04 78
877 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-11-04 79
878 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-10-20 74
879 Удирдах зөвлөлийн гишүүдийг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-10-15 65
880 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-10-15 66
881 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-10-15 67
882 Хөрөнгө данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-10-15 68
883 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-10-15 69
884 Хөрөнгө зарцуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-10-15 70
885 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-10-15 71
886 Малын хулгайтай тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-10-15 72
887 архангай аймагт жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх чиглэл батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-10-15 73
888 Сүмийн үйл ажиллагааг дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-08-13 63
889 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-08-11 64
890 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-07-28 55
891 Урамшил олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-07-28 56
892 Салбар хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-07-28 58
893 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-07-28 59
894 Хөрөнгө шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-07-28 60
895 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-07-28 57
896 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-07-28 62
897 Төсөв шилжүүлэн зарцуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-07-24 54
898 Нэрэмжит болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-07-01 51
899 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-07-01 52
900 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-07-01 53
901 Баяр наадам хамтатган тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-06-19 44
902 Баяр наадмыг зохион байгуулах аймгийн хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-06-19 45
903 Төсөв шилжүүлэн зарцуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-06-19 46
904 Төсөв зарцуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-06-19 47
905 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-06-19 48
906 Төсөв зарцуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-06-19 49
907 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-06-19 50
908 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-06-09 43
909 орон нутгийн өмчилт үйлдвэрийн газар татан буулгах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-05-13 31
910 Орон сууц данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-05-13 32
911 Өмчлөлийн эрх олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-05-13 33
912 Хөрөнгө данснаас хасч акталж худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-05-13 34
913 Хөрөнгө данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-05-13 35
914 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-05-13 36
915 Хөрөнгө шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-05-13 37
916 Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 4 дүгээр тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-05-13 38
917 Шилжих үлдэгдэл зарцуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-05-13 39
918 Нэрэмжит болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-05-13 40
919 Гүйцэтгэлийн болон санхүүгийн аудитын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-05-13 41
920 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-05-13 42
921 Урамшил олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-04-20 28
922 Аймгийн 2009 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-04-20 29
923 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-04-20 30
924 Бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-04-13 27
925 Бурэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-04-06 25
926 Аймгийн ИТХТ-ийн нарийн бичгийн даргыг томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-04-06 26
927 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-03-30 16
928 Орон тооны бус зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-03-30 17
929 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-03-30 18
930 Хөрөнгө данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-03-30 19
931 Хөрөнгө шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-03-30 20
932 Хөрөнгө шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-03-30 21
933 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-03-30 22
934 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-03-30 23
935 Суварга хайрхан уулын тэнгэрийг тайх төрийн ёслолын хугацааг товлох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-03-30 24
936 Санал уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-03-16 15
937 Орон сууц данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-03-09 11
938 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-03-09 12
939 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-03-09 13
940 Цөм сүргийн үржлийн төв байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-03-09 14
941 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-02-16 10
942 Өмчлөгчийн эрх олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-02-11 08
943 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-02-11 09
944 Хуваарь батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-01-30 04
945 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-01-30 05
946 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-01-30 06
947 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-01-30 07
948 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-01-23 01
949 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-01-23 02
950 Орон тооны бус зөвлөл байгуулж ажиллуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-01-23 03
951 Аймгийн ИТХ-ын ээлжит хуралдааныг цахимаар хуралдуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
0202-12-01 05
952 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
0201-08-04 59
953 Тариалан эрхлэлтийг дэмжих дундын үйлчилгээний төв байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
0201-06-09 38

Аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгчид тойрогтоо хэр сайн ажиллаж байна вэ.

санал өгсөн: 31
8 / 26%
5 / 16%
3 / 10%
15 / 48%