Архангай аймаг

Архангай аймаг

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Аймгийн ГХУСАЗСЗ хуралдлаа

2021-01-13

Архангай аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын зөвлөлийн салбар зөвлөл  нь 2021 оны 01 сарын 12-нд хуралдаж 2021 оны төсөв, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэн Монгол Улсын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зохицуулах зөвлөлд саналаа хүргүүллээ.

Мөн энэ үеэр зөвлөлийн гишүүд аймгийн хэмжээнд гэмт хэргийн гаралт бууруулах, урьдчилан сэргийлэх ажилд нөлөөлөх үр дүнтэй ажил зохион байгуулах талаар санал солилцон төлөвлөгөөнд тусгахаар шийдвэрлэв.

 

Аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгчид тойрогтоо хэр сайн ажиллаж байна вэ.

санал өгсөн: 31
8 / 26%
5 / 16%
3 / 10%
15 / 48%