Архангай аймаг

Архангай аймаг

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Санал асуулга


Монгол Улсын Их хурлаас “Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай хууль”-ийг 1998 онд баталсан бөгөөд цагаатгуулах тухай гомдлыг хүлээж авах хугацаа 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр дуусгавар болсон. Иймд хуулийн хугацааг сунгах зайлшгүй шаардлага буй эсэх талаар саналаа өгнө үү

санал өгсөн: 99
65 / 66%
7 / 7%
3 / 3%
5 / 5%
17 / 17%
2 / 2%

1.Та сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын үйл ажиллагааны мэдээллийг хэнээс авч байна вэ?

санал өгсөн: 31
6 / 19%
2 / 6%
23 / 74%

Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөллөгч өөрийн сонгогдсон тойрогтоо хэрхэн ажиллаж байна вэ?. Дүгнэвэл

санал өгсөн: 29
0 / 0%
9 / 31%
20 / 69%

Та 2022 онд багийн иргэдийн Нийтийн Хурлын хуралдаанд хэдэн удаа оролцсон бэ.

санал өгсөн: 30
7 / 23%
5 / 17%
18 / 60%

Багийн иргэдийн Нийтийн Хурлын хуралдаанаас гарсан шийдвэрийн хэрэгжилт ямар байна гэж та үзэж байна вэ?

санал өгсөн: 53
12 / 23%
16 / 30%
6 / 11%
19 / 36%

Чулуут голын урсац бүрэлдэх эхэд хамаарах Хангай, Чулуут, Цахир сумдын нутаг дэвсгэрт хамаарах орон нутгийн хамгаалалтад авах талаар саналаа өгнө үү. Тайлбар: Чулуут голын урсац бүрэлдэх эхэд хамаарах 321506,4 га газар нь Архангай аймгийн Чулуут, Хангай, Цахир сумдын нутагт дэвсгэрт байгалийн өвөрмөц тогтоц бүхий, олон зүйлийн ховор ан амьтан, ургамалтай, сав газрын томоохон голуудын урсац бүрэлдддэг усны сан бүхий газар нутаг юм. Энд Чулуут, Хангай, Цахир сумдын нутгаар урсдаг томоохон голууд болох Хангал, Даваат, Өлзийт, Гичгэнэ, Урд Тэрх, Хойд Тэрх, тэдгээрийн цутгал гол горхи, булаг шандууд хамрагддаг.

санал өгсөн: 48
47 / 98%
1 / 2%

Архангай аймгийн хэмжээнд усны сан бүхий газар, ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн бүс тогтоох ажлыг зохион байгуулж байна. Иргэн, аж ахуйн нэгжүүд саналаа өгнө үү. Тайлбар: Усны нөөцийг бохирдох, хомдохоос хамгаалах, үер усны болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлэх, хүн амын ус хангамжийн эх үүсвэрийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор Архангай аймгийн 19 сумын нутагт дэвсгэрт хамаарах гол горхи, булаг шанд, нуур тойрмын онцгой болоон энгийн хамгаалалтын бүс, сумын төвийн хүн амын ус хангамжийн зориулалтаар ашиглагдаж буй төвлөрсөн болон төвлөрсөн бус ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн бүсийг тогтоож байна Нийт 1494 гол горхи, нуур тойром, булаг шанд, рашааны онцгой болон энгийн хамгаалалтын, 19 сумын ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн бүсийн эргүүлж хил заагийг тогтоох суурин судалгааны ажил хийгдэж дууссан.

санал өгсөн: 59
58 / 98%
1 / 2%

Монгол Улсын Их хурлын үйл ажиллагааны талаарх иргэд олон нийтийн ойлголт, санаа бодлыг тодорхойлох зорилгоор энэхүү судалгааг хийж байна. Поора линкрүү нэвтэрч ороод саналаа өгнө үү.

санал өгсөн: 25
25 / 100%

Монгол Улсын Их хурлын үйл ажиллагааны талаарх иргэд олон нийтийн ойлголт, санаа бодлыг тодорхойлох зорилгоор энэхүү судалгааг хийж байна. Доорх хаягаар орж саналаа өгнө үү.

санал өгсөн: 0

АЙМАГ БОЛОН СУМ, БАГИЙН УДИРДЛАГЫН ШИЙДВЭРҮҮД ХЭР ИЛ ТОД НЭЭЛТТЭЙ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 29
2 / 7%
16 / 55%
9 / 31%
2 / 7%

Аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгчид тойрогтоо хэр сайн ажиллаж байна вэ.

санал өгсөн: 31
8 / 26%
5 / 16%
3 / 10%
15 / 48%

Чингис хаан музейн үзэл баримтлал, үзүүллэг дэглэлтийн төлөвлөгөөнд нийцүүлэн Чингис хаан музейн байнгын үзүүлэгийн танхимд дэглэх зорилгоор Архангай аймгийн музейд хадгалагдаж байгаа "Чонон хөшөө", " Ламын шар гутал", "Дуулга" зэрэг үзмэрүүдийг түр шилжүүлэн авах хүсэлтийг дэмжижи байна уу ?Дэмжихгүй байна уу? саналаа өгнө үү .

санал өгсөн: 200
52 / 26%
148 / 74%