Архангай аймаг

Архангай аймаг

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгчдийн чадавхжуулах сургалт зохион байгууллаа

2021-11-19

Аймгийн ИТХ-ын Төлөөлөгчдийн чадавхжуулах сургалтыг 2021оны 11 сарын 19-ны өдөр аймгийн ИТХТ-ийн ажлын алба, аймгийн ГХУСАЗСЗ, Насан туршийн боловсролын төвтэй хамтран зохион байгуулав.
Тус сургалтаар төлөөлөгчдөд 2022 оны 01 сарын 01-ээс хэрэгжих ЗЗНДНТУТХ шинэчилсэн найруулга, холбогдон гарах журам, дүрмийн танилцуулга, Албан тушаал, авлигын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар болон ГХУСАЗСЗ-ийн 2021 оны үйл ажиллагааны тайлан мэдээллийг хүргэж, санал солилцлоо.

Аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгчид тойрогтоо хэр сайн ажиллаж байна вэ.

санал өгсөн: 31
8 / 26%
5 / 16%
3 / 10%
15 / 48%