Архангай аймаг

Архангай аймаг

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Нийгэм, цахим бодлогын хөгжлийн хороо хуралдан дараах 5 асуудлыг хэлэлцлээ

2022-10-25

Аймгийн ИТХ-ын Нийгэм, цахим бодлогын хөгжлийн хороо өнөөдөр хуралдан дараах асуудлыг хэлэлцлээ.
1. Тусгай хэрэгцээт 0-16 насны хүүхдээ асран ажил хөдөлмөр эрхэлж чадахгүй байгаа эх /эцэг/-ийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төрөөс төлөх бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл явцтай танилцах.
2. “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн төв”-ийг байгуулж, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, иргэдэд сэтгэл заслын болон сэргээн заслын иж бүрэн үйлчилгээ үзүүлэх үйл явцтай танилцах.
3. Соёлын биет болон биет бус өвийн цахим санг бүрдүүлж, соёлын өвийг өвлөн уламжлуулах, сурталчлан таниулах үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх үйл ажиллагаатай танилцах.
4. “Төв Монголын байгаль-түүх, соёлын цогцолбор музей”-н барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх ажлын үйл явцтай танилцах.
5. Ковид цар тахал туссан иргэнд сэргээн засах эмчилгээ хийж байгаа талаарх мэдээлэлтэй танилцах.

Аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгчид тойрогтоо хэр сайн ажиллаж байна вэ.

санал өгсөн: 31
8 / 26%
5 / 16%
3 / 10%
15 / 48%