Архангай аймаг

Архангай аймаг

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

ИТХТ-ийн ажлын алба

2014-10-30


АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН

 2019 ОНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Нэг. Аймгийн ИТХТ-ийн хуралдаанаар хэлэлцэх асуудал

 

 

1

 Монгол Улсын цол хүртэх, төрийн дээд одон, медалиар шагнагдах иргэдийн тодорхойлолтыг хэлэлцэн холбогдох газарт уламжлах тухай

 

2

Ой тэмдэглэх, нэрэмжит болох тухай асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх тухай

 

3

Алдарт эхийн 1, 2- р одонгоор шагнуулах тухай

 

4

2018 онд батлагдсан Аймгийн дэд хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт үр дүнгийн талаар мэдээлэл сонсож, чиглэл өгөх тухай

 

5

2017 онд батлагдсан Аймгийн дэд хөтөлбөр, бодлогын баримт бичгүүдийн хэрэгжилт, үр дүнд хяналт, үнэлгээ хийх тухай

 

6

"Хонь" аймгийн дэд хөтөлбөрийг хэлэлцэн батлах

 

7

"Сарлаг" аймгийн дэд хөтөлбөрийг хэлэлцэн батлах тухай

 

8

"Эрүүл хүнс-Эрүүл монгол хүн" аймгийн дэд хөтөлбөрийг хэлэлцэн батлах тухай

 

9

"Бэлчээр ашиглалтыг хариуцлагажуулах" журам батлах тухай

 

10

"Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах орон нутгийн хөтөлбөр"-ийн төслийг хэлэлцэх тухай

 

11

Энгийн хог хаягдлыг цэвэрлэх, ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах журмын төслийг хэлэлцэх тухай

 

12

"Эрчим хүч хэмнэх аймгийн дэд хөтөлбөр"-ийн төслийг хэлэлцэх тухай

 

13

"Агаар орчны бохирдлыг бууруулах аймгийн дэд хөтөлбөр"-ийн төслийг хэлэлцэх тухай

 

14

"Цөлжилттэй тэмцэх аймгийн дэд хөтөлбөр"-ийн төслийг хэлэлцэх тухай

 

15

Атар газар эзэмшсэний 60 жилийн ой тэмдэглэх асуудалд дэмжлэг үзүүлэх

 

16

ХАА-н салбарт хэрэгжүүлж байгаа ажлын мэдээллийг сонсох, чиглэл өгөх

 

17

Цаг үеийн асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх тухай

 

18

Өмчийн асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх тухай

 

19

"Архангай аймгийн эрүүл мэндийн салбарын ажиллагсдын хөгжил, нийгмийн хамгааллыг сайжруулах дэд хөтөлбөр"-ийн төслийг хэлэлцэх тухай

 

Хоёр. Хяналт шалгалтын ажлын талаар

 

20

Багийн хөгжлийн дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүнгийн талаар мэдээллийг сонсох

 

21

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилт үр дүнгийн талаар мэдээллийг сонсох

 

22

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын аймгийн дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүнгийн мэдээллийг сонсох

 

23

"Архангай аймгийн Тогтвортой хөгжлийн хэтийн зорилт-2026" бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтэнд хяналт, үнэлгээ хийх

 

24

Аймгийн чанарын дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд хяналт, үнэлгээ хийх

 

25

"Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлого"-ыг хэрэгжүүлэх аймгийн дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд хяналт, үнэлгээ хийх

 

26

"Хүүхэд" дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүнд хяналт, үнэлгээ хийх

 

27

"Чацаргана" дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүнд хяналт, үнэлгээ хийх

 

28

"Багшийн хөгжил" аймгийн дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилт үр дүнд хяналт, үнэлгээ хийх

 

29

"Ирээдүй 1+1" аймгийн дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилт үр дүнд хяналт, үнэлгээ хийх

 

30

ЖДҮ-ийг дэмжих чиглэлээр хэрэгжүүлсэн хөтөлбөрүүдийн тайланг сонсох, хяналт шалгалт хийх

 

31

Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн үр дүнд хяналт шалгалт хийх

 

32

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтанд хийсэн Аудитын дүгнэлтийн мөрөөр хяналт шалгалт хийх

 

 

Гурав. Сургалт, сурталчилгаа, бусад асуудал

 

33

Аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгчдийг "Хангайн бүсийн сайн туршлага солилцох уулзалт"-нд оролцуулах

 

34

Аймгийн НӨУБ-ын уулзалт, спортын арга хэмжээнд аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгчдийн баг гарган оролцуулах

 

35

Төлөөлөгчдийг тойрогтоо ажиллахад дэмжлэг үзүүлэх, мэдээллээр хангах

 

 

АЙМГИЙН ИТХТ-ИЙН АЖЛЫН АЛБА

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 236
108 / 46%
56 / 24%
39 / 17%
22 / 9%
11 / 5%