Архангай аймаг

Архангай аймаг

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Тогтоол шийдвэр

# Нэр Огноо Дугаар
1 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-09 01
2 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-09 02
3 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах редакцын комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-09 03
4 Хуралдааны тооллогын комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-09 04
5 2022 оны шилжих үлдэгдлийг хуваарилан 2023 оны төсөвт зохицуулалт хийх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-09 05
6 Орон нутгийн өмчөөс 2023 онд үл хөдлөх хөрөнгийн жагсаалт батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-09 06
7 Автомашин бүртгэлээс хасч сэлбэгээр ашиглах зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-09 07
8 Автомшаин бүртгэлээс хасч бэлбэгээр ашиглах зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-09 08
9 Автогаржийн барилга шилжүүлж зохицуулалт хийх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-09 09
10 "Малчин эмэгтэйчүүд ба аюулгүй хүнс" хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-09 10
11 Аймгийн ИТХ-ын Төлөөлөгчдийн бүрэн эрхийг дуусгавар болгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-09 11
12 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-02-06 01
13 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-02-06 02
14 хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах, редакцын комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-02-06 03
15 Хуралдааны тооллогын комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-02-06 04
16 Хурлын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг улируулан томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-02-06 05
17 "Нээллтэй Архангай" хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-02-06 06
18 Аймгийн "Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах дэд хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2022 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд үнэлэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-02-06 07
19 Аймгийн Засаг даргад нэр дэвшүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-02-06 08
20 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-30 01
21 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-30 02
22 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах редакцын комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-30 03
23 Хуралдааны тооллогын комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-30 04
24 Архангай аймгийг хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-30 05
25 Аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-30 06
26 Архангай аймгийн хөгжлийн 2022 оны жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-30 07
27 Архангай аймгийн хөгжлийн 2023 оны жилийн төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-30 08
28 Төрийн зарим үйлчилгээний тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-30 09
29 Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татварын хувь хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-30 10
30 Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэлд ногдуулах албан татварын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-30 11
31 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөлд санал авах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-30 12
32 Аймгийн 2023 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-30 13
33 Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаах иргэдийн тоог батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-30 14
34 Цайны газар зочид буудлын барилгыг актлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-30 15
35 Авто гражийн барилга актлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-30 16
36 Гал тогооны барилга актлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-30 17
37 Эрдэнэмандал сумын Хануйн голын модон гүүрийг актлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-30 18
38 Автомашин худалдах нийтийн дуудлагын худалдааны доод үнийг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-30 19
39 Орон нутгийн өмчид хөрөнгө бүртгэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-30 20
40 Орон нутгийн өмчөөс 2022 онд хувьчлах үл хөдлөх хөрөнгийн худалдах доод үнийг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-30 21
41 Орон сууцны барилга хувьчлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-30 22
42 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-30 23
43 Орон нутгийн өмчийн тооллогын дүнгийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-30 24
44 2023 оны газар зохион байгуулалтын төлвлөгөөг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-30 25
45 Монгол Улсын иргэнд 2023 онд өмчлүүлэх газрын хэмжээ байршил зориулалтыг уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-30 26
46 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-08 01
47 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-08 02
48 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах, редакцийн комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-08 03
49 Хуралдааны тооллогын комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-08 04
50 Нутгийн удирдлагын төлөөллийн байгууллагын төлөөлөгч сонгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-08 05
51 Аймгийн Засаг даргад нэр дэвшүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-08 06
52 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-30 01
53 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-30 02
54 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах редакцийн комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-30 03
55 Хуралдааны тооллогын комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-30 04
56 Аймгийн Засаг даргыг огцруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-30 05
57 Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага үүсч хөгжсөний 30 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-30 06
58 Аймгийн ИТХ-ын Хороодын бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-30 07
59 Архангай аймгийн хөгжлийн 2023 оны жилийн төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-30 08
60 Архангай аймаг байгуулагдсаны 100 жилийн ойг тэмдэглэх бэлтгэл ажлыг зохион байгуулах хорооны бүтэц,бүрэлдэхүүн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-06 04
61 Зарим сумдын ой тэмдэглэх тов тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-06 05
62 Журам батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-06 06
63 Тогтоол цуцлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-06 07
64 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-06 08
65 орон нутгийн өмчөөс 2022 онд хувьчлах үл хөдлөх хөрөнгийн жагсаалт батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-06 09
66 Аймгийн 2021 оны орон нутгийн төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-06 10
67 Аймгийн 2022 оны тодотгосон төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-06 11
68 Аймгийн 2022 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-06 12
69 Зарим газар нутгийг тусгай хэрэгцээнд авах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-06 13
70 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-21 01
71 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-21 02
72 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсуулах редакцийн комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-21 03
73 Хуралдааны тоологын комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-21 04
74 Сонгуулийн хорооны бүтэц бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-21 05
75 Аймгийн 2022 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-21 06
76 Автомашин данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-21 07
77 Тогтоол хүчингүй болгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-21 08
78 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-01-18 01
79 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-01-18 02
80 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах редакцийн комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-01-18 03
81 Хуралдааны тооллогын комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-01-18 04
82 Аймгийн ИТХ-ын зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-01-18 05
83 Аймгийн ИТХ-ын хороо байгуулж, ажиллах журам, түүний чиг үүрэг, бүрэлдэхүүнийг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-01-18 06
84 Хороодын дарга нарыг сонгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-01-18 07
85 Төлөөлөгчийн ёс зүйн дүрэм батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-01-18 08
86 Төлөөлөгчийн энгэрийн тэмдэг, үнэмлэх, албан бичгийн хэвлэмэл хуудасны загвар батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-01-18 09
87 Аймгийн ИТХ-ын ажлын албаны бүтэц орон тоог шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-01-18 10
88 Аймгийн орон нутгийн сан байгуулж журам батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-01-18 11
89 Архангай орон сууцны корпораци орон нутгийн өмчит хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-01-18 12
90 Орон сууцыг түрээслэн өмчлүүлэх журам батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-01-18 13
91 "Ар ус ундарга" хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн дүрмийг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-01-18 15
92 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-01-18 17
93 Уурын зуух, гадна шугам сүлжээ шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-01-18 18
94 "Ар ус ундарга" ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-01-18 14
95 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-01-18 01
96 Аймгийн ИТХ-ын хороо байгуулж, түүний бүрэлдэхүүн, чиг үүрэг, ажиллах журмыг байгуулж тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-01-18 06
97 Газрын үнэлгээний бүсчлэл, газрын төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-01-18 16
98 Аймгийн орон нутгийн 2021 оны төсөвт зохицуулалт хийж тодотгон батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 07
99 Аймгийн 2022 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 14
100 Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаах иргэдийн тоог батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 15
101 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 01
102 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 02
103 Хуралдааны ажлын хэсэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 03
104 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 04
105 Хуралдааны комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 05
106 Аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллгааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 08
107 Архангай аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2021 оны жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 09
108 Архангай аймгийг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 10
109 Архангай аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 11
110 Архангай аймгийн хөгжлийн 2022 оны жилийн төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 12
111 Аймгийн 2022 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 13
112 Татварын хувь хэмжээг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 06
113 Аймгийн орон нутгийн 2021 оны тодотгосон төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-09-01 09
114 Аймгийн 2020 оны орон нутгийн төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-08-17 07
115 Газар нутгийг орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-08-17 08
116 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-08-17 01
117 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-08-17 02
118 Хуралдааны ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-08-17 03
119 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-08-17 04
120 Хуралдааны тооллогын комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-08-17 05
121 Аймгийн Засаг даргад нэр дэвшүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-08-17 06
122 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-07-20 01
123 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-07-20 02
124 Хуралдааны ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-07-20 03
125 Хуралдааны шийдюэрийн төсөл боловсруулах ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-07-20 04
126 Хуралдааны тооллогын комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-07-20 05
127 Аймгийн Засаг даргыг огцруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-07-20 06
128 Үндсэн хөрөнгө шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-04-16 14
129 Цахим хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-03 01
130 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-03 02
131 Хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-03 03
132 2020 оны төсвийн тодотгол батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-03 04
133 Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр 2020-2024
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-03 05
134 Нийгэм ЭЗ-ийн 2021 оны төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-03 6
135 Төлөөлөгчдийн бүрэн эрхийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-03 01
136 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-03 02
137 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-03 03
138 Хуралдааны ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-03 04
139 Тооллогын комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-03 05
140 Аймгийн ИТХ-ын даргыг сонгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-03 6
141 Аймгийн ИТХТ-ийг сонгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-03 7
142 Аймгийн Засаг даргад нэр дэввшүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-03 8
143 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-09-18 01
144 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-09-18 02
145 Хуралдааны ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-09-18 03
146 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-09-18 04
147 Аймгийн орон нутгийн 2020 оны тодотгосон төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-09-18 05
148 Зарим газрыг улсын хамгаалалтад авахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-09-18 6
149 Зарим газрыг улсын тусгай хамгаалалтад авахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-09-18 7
150 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-12-02 01
151 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-12-02 02
152 Хуралдааны ажлын хэсэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-12-02 03
153 Хуралдааны шийдюэрийн төсөл боловсруулах комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-12-02 04
154 Аймгийн орон нутгийн 2019 оны төсөвт зохицуулалт хийх урьд оны үлдэгдлийг зохицуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-12-02 05
155 Үндсэн чиглэл батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-12-02 07
156 Аймгийн орон нутгийн 2020 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-12-02 08
157 Орон нутгийн өмчөөс 2020 онд хувьчлах үл хөдлөх хөрөнгийн жагсаалт батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-12-02 10
158 Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаах иргэдийн тоог батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-12-02 11
159 Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-12-02 12
160 Аймгийн 2020 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-12-02 06
161 Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-12-02 13
162 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-11-30 01
163 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-11-30 02
164 Хуралдааны ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-11-30 03
165 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-11-30 04
166 Аймгийн 2018 оны төсөвт зохицуулалт хийж өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-11-30 05
167 Аймгийн 2019 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-11-30 06
168 Үндсэн чиглэл батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-11-30 07
169 Аймгийн орон нутгийн 2019 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-11-30 08
170 Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тайлан хэлэлцсэн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-11-30 09
171 Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-11-30 10
172 Зарим газрыг улсын тусгай хамгаалалтад авахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-11-30 11
173 Орон нутгийн өмчийн талаар 2018, 2018 онд хийсэн ажлын тайланг хэлэлцсэн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-11-30 12
174 Орон нутгийн өмчөөс 2019 онд хувьчлах үл хөдлөх хөрөнгийн жагсаалт батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-11-30 13
175 Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаах иргэдийн тооны дээд хязгаарыг сумдад тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-11-30 14
176 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-12-01 01
177 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-12-01 02
178 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-12-01 04
179 Аймгийн ИТХТ-ийн тайлан хэлэлцсэн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-12-01 05
180 Засаг даргын үйл ажлллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-12-01 6
181 Аймгийн 2018 газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-12-01 7
182 Үндсэн чиглэл батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-12-01 Үндсэн чиглэл батлах тухай
183 Аймгийн 2018 төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-12-01 9
184 Цэргийн албыг дүйцүүлэн хаах иргэдийн тооны дээд хязгаарыг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-12-01 10
185 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-11-15 01
186 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-11-15 02
187 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-11-15 03
188 Хуралдааны ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-11-15 04
189 Аймгийн 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-11-15 05
190 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-04-26 01
191 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-04-26 02
192 Хуралдааны ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-04-26 03
193 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-04-26 04
194 Аймгийн 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-04-26 05
195 Орон нутгийн өмчийн талаар 2016 онд хийсэн ажлын тайланг хэлэлцсэн зүнгийн тухайэлцсэн
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-04-26 6
196 Орон нутгийн өмчөөс 2017 онд хувьчлах хөрөнгийн жагсаалт
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-04-26 7
197 Газар тариалангийн бүс нутаг түүнийхил заагийг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-04-26 8
198 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-12-04 01
199 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-12-04 02
200 Хуралдааны ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-12-04 03
201 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-12-04 04
202 Хурлын хороод байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-12-04 05
203 Аймгийн 2016 оны тодотгосон төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-12-04 6
204 хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-09-30 01
205 Хуралдааны ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-09-30 02
206 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах комисс байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-09-30 03
207 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-09-30 04
208 Аймгийн орон нутгийн 2016 оны тодотгосон төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-09-30 05
209 Төлөөлөгчдийн бүрэн эрхийг зөвшөөрөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-07-18 01
210 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-07-18 02
211 Хуралдааны ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-07-18 03
212 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-07-18 04
213 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-07-18 6
214 Аймгийн ИТХ-ын даргыг сонгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-07-18 7
215 Аймгийн Засаг даргыг томилуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-07-18 9
216 2016 онд ойгоос хэрэглээний мод галын түлээ бэлтгэх хэмжээ тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2015-12-04 10
217 Аймгийн 2016 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2015-12-04 11
218 Өмчийн албаны 2015 оны ажлын тайланг хэлэлцсэн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2015-12-04 12
219 Аймгийн орон нутгийн өмчөөс 2016 онд хувьчлах үл хөдлөх хөрөнгийн жагсаалт батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2015-12-04 13
220 2016 онд Цэргийн дүйцүүлэх албыг биеэр хаах иргэдийн тооны хязгаарыг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2015-12-04 14
221 Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2015-12-03 7
222 Аймгийн 2016 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2015-12-03 9

Монгол Улсын Их хурлаас “Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай хууль”-ийг 1998 онд баталсан бөгөөд цагаатгуулах тухай гомдлыг хүлээж авах хугацаа 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр дуусгавар болсон. Иймд хуулийн хугацааг сунгах зайлшгүй шаардлага буй эсэх талаар саналаа өгнө үү

санал өгсөн: 15
6 / 40%
0 / 0%
1 / 7%
3 / 20%
5 / 33%
0 / 0%