Архангай аймаг

Архангай аймаг

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Тогтоол шийдвэр

# Нэр Огноо Дугаар
1 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-03 02
2 Хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-03 03
3 2020 оны төсвийн тодотгол батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-03 04
4 Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр 2020-2024
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-03 05
5 Нийгэм ЭЗ-ийн 2021 оны төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-03 6
6 Цахим хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-03 01
7 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-03 03
8 Аймгийн Засаг даргад нэр дэввшүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-03 8
9 Аймгийн ИТХТ-ийг сонгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-03 7
10 Аймгийн ИТХ-ын даргыг сонгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-03 6
11 Тооллогын комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-03 05
12 Хуралдааны ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-03 04
13 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-03 03
14 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-03 02
15 Төлөөлөгчдийн бүрэн эрхийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-03 01
16 Зарим газрыг улсын тусгай хамгаалалтад авахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-09-18 7
17 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-09-18 01
18 Зарим газрыг улсын хамгаалалтад авахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-09-18 6
19 Аймгийн орон нутгийн 2020 оны тодотгосон төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-09-18 05
20 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-09-18 04
21 Хуралдааны ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-09-18 03
22 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-09-18 02
23 Аймгийн 2018 төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-12-01 9
24 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-12-01 01
25 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-12-01 02
26 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-12-01 04
27 Аймгийн ИТХТ-ийн тайлан хэлэлцсэн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-12-01 05
28 Засаг даргын үйл ажлллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-12-01 6
29 Аймгийн 2018 газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-12-01 7
30 Үндсэн чиглэл батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-12-01 Үндсэн чиглэл батлах тухай
31 Цэргийн албыг дүйцүүлэн хаах иргэдийн тооны дээд хязгаарыг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-12-01 10
32 Аймгийн 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-11-15 05
33 Хуралдааны ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-11-15 04
34 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-11-15 02
35 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-11-15 01
36 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-11-15 03
37 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-04-26 01
38 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-04-26 02
39 Хуралдааны ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-04-26 03
40 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-04-26 04
41 Аймгийн 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-04-26 05
42 Орон нутгийн өмчийн талаар 2016 онд хийсэн ажлын тайланг хэлэлцсэн зүнгийн тухайэлцсэн
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-04-26 6
43 Орон нутгийн өмчөөс 2017 онд хувьчлах хөрөнгийн жагсаалт
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-04-26 7
44 Газар тариалангийн бүс нутаг түүнийхил заагийг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-04-26 8
45 Аймгийн 2016 оны тодотгосон төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-12-04 6
46 Хурлын хороод байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-12-04 05
47 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-12-04 04
48 Хуралдааны ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-12-04 03
49 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-12-04 02
50 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-12-04 01
51 хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-09-30 01
52 Аймгийн орон нутгийн 2016 оны тодотгосон төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-09-30 05
53 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-09-30 04
54 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах комисс байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-09-30 03
55 Хуралдааны ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-09-30 02
56 Аймгийн Засаг даргыг томилуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-07-18 9
57 Аймгийн ИТХ-ын даргыг сонгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-07-18 7
58 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-07-18 6
59 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-07-18 04
60 Хуралдааны ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-07-18 03
61 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-07-18 02
62 Төлөөлөгчдийн бүрэн эрхийг зөвшөөрөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-07-18 01
63 2016 онд ойгоос хэрэглээний мод галын түлээ бэлтгэх хэмжээ тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2015-12-04 10
64 Аймгийн 2016 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2015-12-04 11
65 Өмчийн албаны 2015 оны ажлын тайланг хэлэлцсэн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2015-12-04 12
66 Аймгийн орон нутгийн өмчөөс 2016 онд хувьчлах үл хөдлөх хөрөнгийн жагсаалт батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2015-12-04 13
67 2016 онд Цэргийн дүйцүүлэх албыг биеэр хаах иргэдийн тооны хязгаарыг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2015-12-04 14
68 Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2015-12-03 7
69 Аймгийн 2016 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2015-12-03 9

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 236
108 / 46%
56 / 24%
39 / 17%
22 / 9%
11 / 5%