Архангай аймаг

Архангай аймаг

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Санал асуулга


Монгол Улсын Их хурлаас “Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай хууль”-ийг 1998 онд баталсан бөгөөд цагаатгуулах тухай гомдлыг хүлээж авах хугацаа 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр дуусгавар болсон. Иймд хуулийн хугацааг сунгах зайлшгүй шаардлага буй эсэх талаар саналаа өгнө үү

санал өгсөн: 15
6 / 40%
0 / 0%
1 / 7%
3 / 20%
5 / 33%
0 / 0%

Чингис хаан музейн үзэл баримтлал, үзүүллэг дэглэлтийн төлөвлөгөөнд нийцүүлэн Чингис хаан музейн байнгын үзүүлэгийн танхимд дэглэх зорилгоор Архангай аймгийн музейд хадгалагдаж байгаа "Чонон хөшөө", " Ламын шар гутал", "Дуулга" зэрэг үзмэрүүдийг түр шилжүүлэн авах хүсэлтийг дэмжижи байна уу ?Дэмжихгүй байна уу? саналаа өгнө үү .

санал өгсөн: 140
36 / 26%
104 / 74%