Архангай аймаг

Архангай аймаг

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Тогтоол шийдвэр

# Нэр Огноо Дугаар
1 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-16 11
2 Орон нутгийн өмчөөс хувьчлах үл хөдлөх хөрөнгийн худалдах доод үнийг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-16 12
3 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-16 13
4 Үндсэн хөрөнгө шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-16 14
5 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-16 15
6 Алдарт эх одонгоор шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-14 10
7 Монгол Улсын цол одон медалиар шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-05 06
8 Тогтоол хүчингүй болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-05 07
9 Аймгийн ИТХТ-ийн хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-05 08
10 Аймгийн ИТХ-ын хороодын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-05 09
11 Хороодын үйл ажиллагааг дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-26 02
12 Хүн амын эрүүл мэндийг дэмжих жил болгон зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-26 03
13 Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын дэд зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-26 04
14 Стратеги төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-26 05
15 Аймгийн ИТХТ-ийн ажлын албаны орон тоо албан тушаалын зэрэглэл ажил үүргийн хуваарь шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-06 01
16 М.Батдоржийг албан тушаалаас чөлөөлөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-12-17 57
17 Аймгийн Засаг даргын орлогчийг томилох тухай асуудлыг зөвшилцөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-12-17 6
18 Аймгийн ИТХ-ын ээлжит хоёрдугаар хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-11-27 03
19 ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийг томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-11-27 04
20 Ээлжит хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-11-18 02
21 Гамшгийн эрсдлийг бууруулах орон нутгийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн ажиллах журмыг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-11-09 01
22 2020 оны Орон нутгийн хөгжлийн сан авто замын сангийн зарцуулалтын хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-10-28 49
23 Хөрөнгийг үндсэн хөрөнгийн бүртгэлд бүртгэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-10-28 50
24 Өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-10-28 51
25 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-10-22 50
26 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-10-22 43
27 44
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-10-22 44
28 Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалын жагсаалт батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-10-22 45
29 Өрх бүр үйлдвэрлэгч хөтөлбөрийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-10-22 46
30 Үл хөдлөх хөрөнгийн худалдах доод үнийг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-10-22 47
31 Автомашин данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-10-22 48
32 Төлөөлөгчдийг чадавхжуулах сургалтын зардлыг шийдвэрлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-09-30 42
33 Аймгийн ИТХ-ын ээлжит бус хуралдааныг товлон зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-09-02 39
34 Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-09-02 40
35 Автомашин данснаас хасч дуудлагын худалдаагаар худалдах тухаы
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-09-02 41
36 Аймгийн сонгуулийн хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-07-30 35
37 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүдийг чөлөөлөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-07-30 36
38 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-07-30 37
39 Барилга актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-07-30 38
40 Аймгийн баяр наадам зохион байгуулах хороо
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-06-25 34
41 Барилга данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-06-09 30
42 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-05-29 32
43 Бурхан багшийн их Дүйчин өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-05-29 33
44 Орон сууц худалдан авах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-28 22
45 Булган уулыг Дархан цаазат газрын ангилалд хамааруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-23 30
46 аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн тойргийг байгуулж тойргийн дугаар мантадын тоог тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-23 31
47 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнах
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-08 20
48 МУ-ын сонгуулийн аймгийн сонгуулийн хорооны бүрэлдэхүүнийг сонгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-08 21
49 Ар ус Ундарга ОНӨХХК-ны төлөөлөн удирдах зөвлөлд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-08 22
50 Барилга данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-08 23
51 Барилга аклах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-08 25
52 Барилга данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-08 26
53 Барилга актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-08 28
54 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-08 29
55 Адларт эхийн одонгоор шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-03-31 12
56 Ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-03-31 13
57 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-03-31 14
58 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-03-31 15
59 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-03-31 16
60 Монгол Улсын цол хүртээх төрийн дээд одон медалиар шагнах
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-03-31 17
61 түр орлон гүйцэтгэгч томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-03-31 18
62 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-03-31 19
63 Нэр дэвшүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-02-06 01
64 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-02-06 02
65 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-02-06 03
66 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-02-06 04
67 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-02-06 05
68 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнах
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-02-06 6
69 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-02-06 7
70 Автомашин актлаж данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-02-06 8
71 Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-02-06 9
72 Хамтран ажиллах гэрээ байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-02-06 10
73 Б.Өсөхбаярын цалинг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-02-06 11
74 Орон нутгийн өмчөөс 2019 онд худалдах доод үнийг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-11-18 55
75 Автомашин акталж данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-11-18 56
76 Аймгийн ИТХ-ын ээлжит хуралдааныг товлон зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-11-12 52
77 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-11-12 53
78 Орон сууц хувьчлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-11-12 54
79 Аймгийн эрчим хүч хэмнэх дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-10-22 51
80 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-09-18 44
81 Аймгийн ЕБС-ийн сурлагын чанарыг дээшлүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-09-18 45
82 Улсын болон орон нутгийн төсөв хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж байгаа төсөл арга хэмжээний тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-09-18 46
83 Орон нутгийн өмчөөс 2019 онд үл хөдлөх хөрөнгийн худалдах доод үнийг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-09-18 47
84 Тээврийн хэрэгслийн худалдах доод үнийг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-09-18 48
85 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-09-18 49
86 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-06-21 42
87 Аймгийн баяр наадмын тов зарлаж зохион байгуулах комисс байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-06-21 43
88 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-06-12 38
89 Төрийн өмчид хөрөнгө шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-06-12 39
90 Тээврийн хэрэгсэл акталж данснаас хасч дуудлага худалдаагаар худалдаалах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-06-12 40
91 Түрээсийн төлбөрийн хэмжээ тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-06-12 41
92 Алдарт эх одонгоор шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-04-18 30
93 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-04-18 31
94 Монгол улсын Аюулгүй байдлын зөвлөлийг мэдээ мэдээллээр хангах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-04-18 32
95 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-04-18 33
96 Тээврийн хэрэгсэл акталж данснаас хасч дуудлага худалдаагаар худалдаалах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-04-18 34
97 Барилга актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-04-18 35
98 Барилрга актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-04-18 36
99 Чулуут ахуй үйлчилгээний төв орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлчиллгээний газар байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-04-18 37
100 Төрийн тахилгатай Суварга хайрхан уул, уул овооны тэнгэрийг тайх ёслолын тов тогтоохоор уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-03-15 13
101 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-03-15 14
102 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-03-15 15
103 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-03-15 16
104 Нэрэмжит болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-03-15 17
105 Түр хамгаалах байр байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-03-15 18
106 Тээврийн хэрэгсэл акталж, данснаас хасч дуудлага худалдаагаар оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-03-15 19
107 Автомашин акталж сэлбэгээр ашиглах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-03-15 20
108 Автомашин акталж сэлбэгээр ашиглах зөвшөөрөл олгох
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-03-15 21
109 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-03-15 22
110 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-03-15 23
111 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-03-15 24
112 Барилга актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-03-15 25
113 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-03-15 26
114 Барилга актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-03-15 27
115 Барилга актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-03-15 28
116 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-03-15 29
117 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-02-27 6
118 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-02-27 7
119 Ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-02-27 8
120 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-02-27 9
121 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-02-27 10
122 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-02-27 11
123 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-02-27 12
124 2019 оны ажлын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-02-01 01
125 Шашны үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-02-01 02
126 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийг шинэ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-02-01 03
127 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнах
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-02-01 04
128 Аймгийн ИТХ-ын "Хүндэт тэмдэг" түүнийг олгох журам батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-02-01 05
129 ан агнуурын менежментийн төлөвлөгөөг дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-11-29 50
130 Өрх бүр үйлдвэрлэг дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-11-29 51
131 Архангай аймгийн Нүүдлийн соёл аялал жуулчлалын ОУ-ын төв болгон хөгжүүлэх төлөвлөгөө 2019-2030 он хүртэлх дунд хугацааны бодлогын баримт бичиг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-11-29 52
132 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-11-05 49
133 Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлын хуваарилалтад өөрчлөлтторуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-10-10 42
134 Архангайд үйлдвэрлэв орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрлийн газар байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-10-10 43
135 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-10-10 44
136 Бариогын үнийг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-10-10 45
137 Барилга актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-10-10 46
138 Тээврийн хэрэгсэл акталж данснаас хасах, дуудлага худалдаагаар худалдаалах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-10-10 47
139 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-09-12 40
140 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-09-12 41
141 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-07-17 36
142 Шилэн кабель суурилагдсан газарт төлбөр тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-07-17 37
143 Аймгийн 2018 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгийн жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-07-17 38
144 Хойд могойн гол-Тээлийн орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газрын 2018-2023 оны менежментийн төлөлөгөөг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-07-17 39
145 Аймгийн баяр наадмын тов зарлаж, зохион байгуулах комисс байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-06-11 31
146 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-06-11 32
147 Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалын жагсаалт батлах тухйа
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-06-11 33
148 Аймгийн Цагдаагийн газрыг Цэргийн гавьяаны одонгор шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-06-11 34
149 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-06-11 35
150 Багийн хөгжлийн аймгийн дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-05-16 24
151 Төлөвлгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-05-16 25
152 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-05-16 26
153 Нэрэмжит болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-05-16 27
154 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-05-16 28
155 Мах боловсруулах үйлдвэр барих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-05-16 29
156 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-05-16 30
157 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн аймгийн дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-04-19 19
158 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-04-19 20
159 Төрийн өмчид хөрөнгө шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-04-19 21
160 Барилга данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-04-19 22
161 Орон нутгийн авто замын сан орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн задаргаа батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-04-19 23
162 Дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-04-18 18
163 Журам батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-03-30 14
164 Алдарт эх одонгоор шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-03-30 15
165 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-03-30 16
166 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-03-30 17
167 Малчин эмэгтэйчүүд ба аюулгүй хүнс тэтгэлэгийн төслийн дэмжин батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-03-15 13
168 Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх зардлын хуваарилалтыг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-03-01 05
169 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-03-01 6
170 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-03-01 7
171 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-03-01 8
172 Барилга актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-03-01 9
173 Барилга актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-03-01 10
174 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-03-01 11
175 Аймгийн ИТХТ-ийн 2018 ажлын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-01-18 01
176 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-01-18 02
177 ОНӨ Ундарга ХХК-ны оноосон нэрийн өөрчлөлт улсын бүртгэлийн гэрчилгээг нөхөн авах
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-01-18 03
178 Ээлжит бус хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-01-18 04
179 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-12-27 55
180 Хөрөнгө акталж данснаас хасах,дуудлагын худалдаагаар худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-12-27 56
181 Мотоцикл актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-12-27 57
182 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-12-27 58
183 Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зардал батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-11-28 54
184 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-10-30 51
185 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-10-30 52
186 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-10-30 53
187 Эмийн эргэлтийн санд ашиглагдаж байгаа орон нутгийн өмчийн хөрөнгийг ашиглах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-09-21 42
188 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-09-21 43
189 Барилга актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-09-21 44
190 Автомашин акталж данснаас хасах дуудлагын худалдаагаар худалдаалах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-09-21 45
191 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-09-21 46
192 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-09-21 47
193 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-09-21 48
194 Чиглэл хүргүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-09-21 49
195 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-09-21 50
196 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-06-14 36
197 Аймгийн баяр наадмын тов тогтоож комисс байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-06-14 37
198 Гражийн барилга акталж худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-06-14 38
199 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-06-14 39
200 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-06-14 40
201 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-06-14 41
202 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-05-10 29
203 Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх аймгийн дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-05-10 30
204 Аймгийн чанарын дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-05-10 31
205 Аймгийн 2017 оны орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалт батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-05-10 32
206 Хүн амын асуудлаарх аймгийн салбар хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-05-10 33
207 Ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-05-10 34
208 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-05-10 35
209 Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажилллагааны төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-04-24 19
210 Журам батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-04-24 20
211 Орон нутгийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээний загвар журам батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-04-24 21
212 Барилга актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-04-24 22
213 Барилга актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-04-24 23
214 Автомашин акталж худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-04-24 24
215 Мотоцикл данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-04-24 25
216 Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-04-24 26
217 Багшийн хөгжил аймгийн дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-04-24 27
218 Ирээдүй 1+1 аймгийн дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-04-24 28
219 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-04-12 17
220 Алдарт эх одонгоор шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-04-12 18
221 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-03-18 10
222 Орон нутгийн Цөм сүргийн үржлийн төв байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-03-18 11
223 Бйагаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжжээний зардлын хуваарилалтыг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-03-18 12
224 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-03-18 13
225 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-03-18 14
226 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-03-18 15
227 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-03-18 16
228 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-02-14 7
229 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-02-14 8
230 Архангай аймгийн тогтвортой хөгжлийн хэтийн зорилт
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-02-14 9
231 М.Батдоржийг аймгийн ИТХТ-ийн нарийн бичгийн даргаар томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-01-25 02
232 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-01-25 03
233 Аймгийн "Хүүхэд" дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтйин тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-01-25 04
234 Аймгийн Чацарган дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-01-25 05
235 Сумын ИТХ-ын Төлөөлөгчдийн энгэрийн тэмдэгний загвар батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-01-25 6
236 Төрийн өмчийн газрыг шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-01-20 01
237 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-12-22 60
238 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-12-22 61
239 Орон нутгийн өмчийн 2016 оны тоологын дүг цаашид авах арга хэмжээний тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-12-22 62
240 Барилга акталж худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-12-22 63
241 Барилга акталж худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-12-22 64
242 Барилга акталж худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-12-22 65
243 Барилга данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-12-22 66
244 Тээврийн хэрэгсэл худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-12-22 67
245 Автомашин данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-12-22 68
246 Автомашин акталж худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-12-22 69
247 Автомашин акталж худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-12-22 70
248 Товоцикл тээврийн хэрэгсэл актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-12-22 71
249 Тогтоол хүчингүй болсонд тооцох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-12-22 72
250 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-12-22 73
251 Морин хуурч уртын дуучны хувцас шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-12-22 74
252 Автомашин худалдах худалдан авах зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-12-22 75
253 Аймгийн байгаль түүх соёлын гайхамшигуудыг батлахмжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-12-22 76
254 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-11-17 58
255 Зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-11-17 59
256 Сургагч багшид санал болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-10-21 54
257 Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлын хуваарийг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-10-21 55
258 Аймгийн ИТХТ-ийн нарийн бичгийн даргыг томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-10-21 56
259 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-10-21 57
260 Орон нутгийн өмчид үл хөдлөх хөрөнгө хүлээн авах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-09-30 53
261 Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох хяналт тавих журмыг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-09-20 49
262 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-09-20 50
263 Удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-09-20 51
264 Ажлаас чөлөөлөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-09-20 52
265 Автомашин данснаас хасч шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-09-02 44
266 Ю.Цэдэнбалын мэндэлсний 100 жилийн ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-09-02 45
267 Сонгуулийн хорооны гишүүнээс чөлөөлөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-09-02 46
268 Сонгуулийн хорооны гишүүнээр томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-09-02 47
269 Аймгийн ИТХТ-ийн ажлын албаны бүтэц орон тоог батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-09-02 48
270 Аймгийн сонгуулийн хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-07-27 42
271 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-07-27 43
272 Аймгийн баяр наадмын тов тогтоож комисс байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-07-18 41
273 Аймгийн ИТХТ-ийг сонгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-07-18 8
274 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-07-14 40
275 Хуралдааныг хойшлуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-26 36
276 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-26 37
277 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-26 38
278 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-26 39
279 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 14
280 Аймгийн эрүүл мэндийн салбарын 2016-2020 оны хөгжлийн дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 15
281 Орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгий үзлэг тооллого явуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 16
282 Дүрэм батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 17
283 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 18
284 Комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 19
285 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 20
286 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 21
287 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 22
288 Барилга худалдах үнийг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 23
289 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 24
290 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 25
291 Автомашин худалдах үнийг шинэчлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 26
292 Тээврийн хэрэгсэл худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 27
293 Автомашин данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 28
294 Тээврийн хэрэгсэл актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 29
295 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 30
296 Техник төхөөрөмж данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 31
297 Дизель мотор шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 32
298 Бэлчээрийн худаг данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 33
299 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 34
300 Орон нутгийн авто замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын хөррнгөийн хуваарь батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-03-01 6
301 Байгаль орчныг хамгаалах нөгөх сэргээх арга хэмжээний зардлын хуваарилалтыг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-03-01 7
302 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-03-01 8
303 хөршийн хяналтыг хэрэгжүүлэх хөтөлбөр
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-03-01 9
304 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-03-01 10
305 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-03-01 11
306 Болзолт уралдаанд шалгаруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-03-01 12
307 Алдарт эх одонгоор шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-03-01 13
308 Аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн тойргийн дугаар, мандатын тоо тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-01-28 01
309 Автомашин данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-01-28 02
310 Автомашин данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-01-28 03
311 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-01-28 04
312 Мотоцикл данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-01-28 05
313 Улсын сайн малчин цол тэмдэгээр шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-12-30 82
314 2016 оныг Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ээлтэй жил болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-12-30 83
315 Улсын тэргүүний тариаланч хамт олон цол тэмдэгээр шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-12-30 84
316 Орон сууц хувьчлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-12-30 85
317 Орон сууц хувьчлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-12-30 86
318 Хөрөнгө шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-12-30 87
319 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-12-30 88
320 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-12-30 89
321 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-12-30 90
322 Төрийн өмчийн концесийн жагсаалтад Хавтгай олмын төмөр бетон гүүрийг оруулах саналыг дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-12-30 91
323 Иргэний зөвлөлийг байгуулан ажиллуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-11-13 65
324 Зөвлөл шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-11-13 65
325 Хийдийн үйл ажиллагаа явуулах эрхийн хугацааг сунгах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-11-13 67
326 Барилга данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-11-13 68
327 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-11-13 69
328 Барилга данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-11-13 70
329 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-11-13 71
330 Орон сууц данснаас хасч хувьчлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-11-13 72
331 Орон сууц данснаас хасч хувьчлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-11-13 73
332 Автомашин акталж шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-11-13 74
333 Барилга актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-11-13 75
334 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-11-13 76
335 Автомашин акталж данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-11-13 77
336 Мотоцикл акталж данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-11-13 78
337 Мотоцикл улсын орлого болгож худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-11-13 79
338 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-11-13 80
339 Осол гэмтэл хүчирхийллээс хамгаалах дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-11-13 81
340 Барилга данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-09-29 49
341 Барилга данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-09-29 50
342 Барилгуудын үнийг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-09-29 51
343 Барилга данснаас хасч шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-09-29 52
344 Автомашины үнийг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-09-29 53
345 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-09-29 54
346 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-09-29 55
347 Автомашин данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-09-29 56
348 Орон нутгийн өмчит газар татан буулгах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-09-29 57
349 Орон нутгийн өмчит газар татан буулгах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-09-29 58
350 Барилга данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-09-29 59
351 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-09-29 60
352 Аймгийн төвийн ЕБС-ийн орчинд үүрэг гүйцэтгэх School police эргүүлийн ажиллах журам батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-09-29 61
353 Тээврийн хэрэгсэл тусгай хашаанд түр байлгах хугацааны төлбөр хураамж шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-09-29 62
354 Концессийн зүйлийн жагсаалт батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-09-29 63
355 Төрийн дээд одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-07-31 47
356 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-19 35
357 Барилга данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 34
358 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 36
359 Гүүр актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 37
360 Дизель мотор данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 38
361 автомашин худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 39
362 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 40
363 Автомашин актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 41
364 Автомашин үнийг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 42
365 Автомашин актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 43
366 Орон сууц данснаас хасч дансанд бүртгэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 44
367 Аймгийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 45
368 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 46
369 Автомашин акталж худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 48
370 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 24
371 Малын чанар үржлийн ажлыг сайжруулах аймгийн хөтөлбөрийг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 26
372 Төвхөн хийдийн үйл ажиллагааг явуулах эрхийн хугацааг сунгах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 27
373 Аймгийн баяр наадам зохион байгуулах хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 28
374 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 29
375 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 31
376 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 32
377 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 33
378 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-04 23
379 Аймгийн ИТХ-ын ээлжит бус хуралдааны тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-05-11 22
380 Алдарт эх одонгоор шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-04-22 21
381 Агнуурын бүс нутаг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-03-19 11
382 Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлын хувариалтыг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-03-19 12
383 2015 оныг Иргэдийн аюулгүй амар тайван байдлыг хангах жил
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-03-19 14
384 Орон нутгийн авто замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-03-19 10
385 Цэргийн дүйцүүлэх албаны мөнгөн төлбөрийн орлогыг зарцуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-03-19 13
386 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-03-19 15
387 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-03-19 16
388 Барилга худалдан авах зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-03-19 17
389 Тээврийн хэрэгсэл шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-03-19 18
390 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-03-19 19
391 Эрдэнэмандал сумыг Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одонгоор шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-03-19 20
392 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-02-25 8
393 Аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зарцуулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-02-25 9
394 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-01-20 7
395 Халамжийн сангийн төсвийг зардлын зүйл ангиар хуваарилах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-01-07 01
396 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-01-07 02
397 Л.Отгонбаатарт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-01-07 03
398 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-01-07 04
399 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-01-07 05
400 "Өмч хувьчлалын орлогыг зарцуулах журам"-ыг хэлэлцсэн тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-01-07 6
401 Улсын сайн малчин цол тэмдгээр шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-12-30 50
402 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-12-30 51
403 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-12-30 52
404 Автомашин данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-12-30 53
405 Хөрөнгө шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-12-30 54
406 Барилга актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-12-30 55
407 Аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгө зориулалт зарцуулалтын төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-12-30 56
408 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-12-18 49
409 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-11-21 46
410 Автомашин худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-11-21 47
411 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-11-21 48
412 Баатруудын нэрэмжит цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах газрын байршил тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-11-17 37
413 Орон сууц худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-11-14 82
414 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-11-12 34
415 Иргэний зөвлөл олон нийтийн цагдаагийн ажилтны тоо тогтоож санхүүжилтийг 2015 оны орон нутгийн төсөвт суутгах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-11-12 36
416 Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүсийн "Эко бүс нутаг" дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-11-12 38
417 Автомашины үнийг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-11-12 39
418 Гүүр данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-11-12 40
419 Барилга орон нутгийн өмчид авах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-11-12 41
420 Барилгын үнийг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-11-12 42
421 Барилга данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-11-12 43
422 Автомашин данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-11-12 44
423 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-11-12 45
424 Үйлдвэр технологийн паркийн техник эдийн засгийн үндэслэлийг дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-09-09 32
425 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-09-09 33
426 Аймгийн баяр наадам зохион байгуулах хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-06-30 30
427 Хөрнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-06-30 31
428 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-06-17 28
429 Санхүүгийн тайлангийн аудитын үйлчилгээний хөлсний тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-06-17 29
430 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-06-06 27
431 Дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-05-26 18
432 Зам тээврийн осол зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх жил болгон зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-05-26 19
433 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-05-26 20
434 Хөрөнгө данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-05-26 21
435 Хөрнгө данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-05-26 22
436 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-05-26 23
437 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-05-26 24
438 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-05-26 25
439 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-05-26 26
440 Халамжийн сангийн зарим төсвийг сумдад хуваарилах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-04-16 9
441 Алдарт эх одонгоор шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-04-16 10
442 Автомашин балансаас балансад шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-04-16 11
443 Автомашин балансаас балансад шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-04-16 12
444 Автомашин данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-04-16 13
445 Хөрөнгө данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-04-16 14
446 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-04-16 15
447 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-04-16 16
448 Аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт зарцуулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-01-27 01
449 Орон нутгийн авто замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын хөрөнгийн хуваарь батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-01-27 02
450 Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх зардлын хуваарилалтыг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-01-27 03
451 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-01-27 04
452 Хөрөнгө данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-01-27 05
453 Орон нутгийн өмчид хөрөнгө хүлээн авах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-01-27 6
454 барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-01-27 7
455 Эд хөрөнгийн харилцааг зохицуулах журам батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-01-27 8
456 Аймгийн ЗД-ын нөөц хөрөнгийн зориулалт зарцуулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-12-25 93
457 Халамжийн сангийн төсөв хуваарилах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-12-25 94
458 Тээврийн хэрэгсэл худалдаж актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-12-25 95
459 Автомашин данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-12-25 96
460 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-12-18 92
461 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-11-28 91
462 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-11-14 71
463 Дүрэм батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-11-14 72
464 Дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-11-14 73
465 Хүүхэд гэр бүлийн сонсох өдрийг товлох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-11-14 74
466 Хүүхэд хамгааллын бодлого жишиг баримт бичиг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-11-14 75
467 Зарим газар нутгийг орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-11-14 76
468 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-11-14 77
469 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-11-14 79
470 Барилга даснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-11-14 80
471 Барилга данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-11-14 83
472 Орон сууц худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-11-14 84
473 Барилга данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-11-14 85
474 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-11-14 86
475 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-11-14 87
476 Автомашин данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-11-14 86
477 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-11-14 89
478 Хөрөнгө актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-11-14 90
479 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-11-14 78
480 Мал эмнэлэг үржлийн ажил үйлчилгээний хөлсийг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-10-03 62
481 Интернет кафе цахим тоглоомын газар ажиллуулах журам батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-10-03 63
482 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-10-03 64
483 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-10-03 65
484 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-10-03 66
485 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-10-03 67
486 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-10-03 68
487 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-10-03 69
488 Аймгийн сонгуулийн хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-10-03 70
489 Халамжийн сангийн хуваарилалтад өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-09-24 61
490 Санхүүгий тайлан гүйцэтгэлийн аудитын талаар авах арга хэмжээний тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-09-13 57
491 Хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-09-13 58
492 Түрээсий төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-09-13 59
493 Хүнсний аюулгүй байдал аймгийн дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-06-25 46
494 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-06-25 47
495 Тээврийн хэрэгсэл актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-06-25 48
496 Барилга данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-06-25 49
497 Барилга данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-06-25 50
498 Барилга данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-06-25 51
499 Орон нутгийн хөгжлийн сангаийн төсөл хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-06-25 53
500 Орон нутгийн авто замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын хөрөнгийн хуваарь батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-06-25 54
501 Хуваарь шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-06-25 55
502 Удирдах зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-06-25 56
503 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-05-31 45
504 Санхүүгийн тайлангийн болон гүйцэтгэлийн аудитын талаар авах зарим арга хэмжээий тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-05-25 38
505 Аймгийн аудитын газрын 2013-2021 онд хэрэгжүүлэх стратегийн төлөвлөгөөг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-05-25 39
506 Үхрийн арьсны гуур өвчинтэй тэмцэх дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-05-25 40
507 Орон утгийн өмчит үйлдвэрийн газар байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-05-25 42
508 Зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-05-25 43
509 Хүнсний аюулгүй байдал аймгийн дэд хөтөлбөр боловсруулах ажлыг зохион байгуулах зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-05-25 44
510 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-05-13 29
511 Нэрэмжит болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-05-13 30
512 Барилга балансаас балансад шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-05-13 31
513 Барилга, эд хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-05-13 32
514 Барилга даснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-05-13 33
515 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-05-13 34
516 Газар доогуурхи шугам актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-05-13 35
517 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-05-13 36
518 Аймгийн ИТХ-ын Төлөөлөгчийг сонгох нөхөн сонгууль зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-05-13 37
519 Цэцэрлэг хотыг улсын зэрэглэлтэй хот болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-04-03 21
520 Дэд комисс байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-04-03 22
521 Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх зардлын хуваарийг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-04-03 23
522 Орон нутгийн өмчид хөрөнгө шилжүүлэн авах саналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-04-03 24
523 Барилга балансаас балансад шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-04-03 25
524 Цөм сүргий үржлийн төвийг татан буулгах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-04-03 26
525 Халамжийн сангийн төсвийн хуваарилалтад өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-04-03 27
526 Алдарт эх одонгоор шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-04-03 28
527 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн аймгийн салбар хорооны бүрэлдэхүүийг шинэчлэн батлах тухайы
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-02-21 16
528 Зөвлөл шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-02-21 18
529 Ахмад зөвлөхүүдийн орон тооны бус зөвлөл байгуулж журам батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-02-21 18
530 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-02-21 19
531 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-02-21 20
532 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-01-31 9
533 Эд хөрөнгө данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-01-31 10
534 Удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-01-31 11
535 Удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-01-31 12
536 Орон нутгийн авто замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлы хөрөнгийн хуваарь батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-01-31 13
537 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-01-31 14
538 Хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-01-31 15
539 Загвар аймаг болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-01-14 05
540 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-01-14 6
541 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-01-14 7
542 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-01-08 04
543 Улсын сайн малчин цол тэмдгээр шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-01-04 01
544 Улсын тэргүүний тариалнч цол тэмдгээр шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-01-04 02
545 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-01-04 03
546 Аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт зарцуулалтын
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-12-28 76
547 Бүсийн наадам зохион байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-12-28 77
548 Халамжийн сангийн төсөв хуваарилах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-12-26 75
549 Зөвлөлийн даргыг томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-12-24 74
550 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-12-12 72
551 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-12-04 71
552 Аймгийн ИТХТ-ийн нарийн бичгийн даргыг томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-12-04 73
553 Нэрэмжит шагнал бий болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-11-30 67
554 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-11-30 68
555 Төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-11-30 69
556 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-11-30 70
557 Хуваарь цаг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-11-02 66
558 Албан тушаалаас чөлөөлөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-10-10 58
559 Нэрэмжит болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-10-10 60
560 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-10-10 59
561 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-10-10 61
562 Барилга данснаас хасч акттлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-10-10 62
563 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-10-10 63
564 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-10-10 64
565 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-10-10 65
566 Аймгийн сонгуулийн хорооны гишүүнээс чөлөөлж нөхөн томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-09-29 57
567 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-09-25 49
568 Аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгчдийн тоо тогтоож мандат хуваарилах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-09-25 50
569 Сумын ИТХ-ын төлөөлөгчдийн тоо тогтоож мандат хуваарилах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-09-25 51
570 Зардлын дээд хэмжээ батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-09-25 52
571 Шагнах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-09-25 53
572 Аймгийн сонгуулийн хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-09-25 54
573 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-09-25 55
574 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-09-25 56
575 Нэрэмжит болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-08-20 39
576 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-08-20 40
577 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-08-20 41
578 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-08-20 42
579 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-08-20 43
580 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-08-20 44
581 Барилга данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-08-20 45
582 Орон нутгийн авто зам ашигласны төлбөр хураамжийг аймаг хөгжүүлэх санд төвлөрүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-08-20 46
583 Аймаг хөгжүүлэх сангий хөрөнгө зарцуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-08-20 47
584 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-08-20 48
585 Журам батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-05-18 36
586 Тэтгэмж олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-05-18 37
587 Үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-05-18 38
588 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-04-30 34
589 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-04-30 35
590 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-03-28 23
591 Аймгийн хөгжлийн цогц бодлогыг 2011-2015 хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-03-28 24
592 Дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-03-28 25
593 Орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн үзлэг тооллого явуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-03-28 26
594 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-03-28 27
595 Түрээсийн төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-03-28 29
596 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-03-28 28
597 Дизель мотор худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-03-28 30
598 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-03-28 31
599 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-03-28 32
600 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-03-19 20
601 Малын индексжүүлсэн даатгал төслийн үйл ажиллагааг дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-03-19 21
602 Төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-03-19 22
603 Алдарт эх одонгоор шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-03-12 33
604 Санал уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-03-02 16
605 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-03-02 17
606 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-03-02 18
607 Аудитор томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-03-02 19
608 Зардал шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-02-16 9
609 Хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-02-16 10
610 Хөрөнгө шилжүүлж акталж худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-02-16 11
611 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-02-16 12
612 Удирдах зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-02-16 13
613 Журам батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-02-16 14
614 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-02-16 15
615 Улсын сайн малчин цол тэмдгээр шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-01-20 04
616 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-01-20 05
617 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-01-20 6
618 Улсын тэргүүний тариаланчаар шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-01-20 7
619 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-01-20 8
620 Орон нутгийн төсвийн нөөц авто засын сангийни хөрөнгийн зарцуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-01-02 01
621 Хоршоо нөхөрлөл хүүхэд гэр бүлийг дэмжих жил болгон зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-01-02 02
622 Улсын сайн малчин цол тэмдэгээр шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-01-02 03
623 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-12-28 85
624 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-12-28 87
625 Аймгийн аудитын газрын 2011 оны ажлын тйаланг сонсох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-12-28 86
626 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-12-13 83
627 Чиглэл хүргүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-12-13 84
628 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-12-06 77
629 Хөрөнгө хүлээн авах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-12-06 78
630 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-12-06 79
631 Хөрөнгө шилжүүлж актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-12-06 80
632 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-12-06 81
633 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-12-06 82
634 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-12-02 75
635 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-12-02 76
636 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-11-09 73
637 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-11-09 74
638 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-10-28 69
639 Асуудал хэлэлцүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-10-28 70
640 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-10-28 71
641 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-10-28 72
642 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-10-12 68
643 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-09-28 62
644 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-09-28 63
645 Барилга данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-09-28 64
646 Орон сууц худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-09-28 65
647 Орон сууц худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-09-28 66
648 Орон сууц худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-09-28 67
649 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-09-21 58
650 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-09-21 59
651 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-09-21 60
652 Орхоны сав газрын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-09-21 61
653 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-08-31 56
654 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-08-31 57
655 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-08-04 53
656 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-08-04 54
657 Зөвлөлийн даргыг томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-08-04 55
658 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-07-20 44
659 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-07-20 45
660 Барилга данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-07-20 46
661 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-07-20 47
662 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-07-20 48
663 Түрээсийн төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-07-20 49
664 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-07-20 50
665 Алдарт эх одонгоор шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-07-20 51
666 Орон тоо тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-07-20 52
667 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-06-29 43
668 Үйлдвэрлэл үйлчилгээний барилга байгууламжуудыг нэмэгдүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-06-21 41
669 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-06-21 42
670 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-06-15 39
671 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-06-15 40
672 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-05-30 35
673 Бяар наадмыг зохион байгуулах аймгийн хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-05-30 36
674 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-05-30 37
675 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-05-30 38
676 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-05-18 32
677 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-05-18 33
678 Автомашин худалдан авах зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-05-18 34
679 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-05-11 30
680 Барилга данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-05-11 31
681 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-05-04 20
682 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-05-04 21
683 Барилга акталж худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-05-04 22
684 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-05-04 23
685 Хөрөнгө шилжүүлж худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-05-04 24
686 Хөрөнгө шилжүүлж актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-05-04 25
687 Хөрөнгө худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-05-04 26
688 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-05-04 27
689 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-05-04 28
690 Малын чанар үржлийн ажлыг сажруулах бодлого чиглэлийг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-05-04 29
691 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-04-25 18
692 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-04-25 19
693 Аймгийн байгаль хамгаалах сангийн зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-03-23 16
694 Дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-03-23 17
695 Алдарт эх одонгоор шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-03-16 14
696 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-03-13 15
697 Нэрэмжит болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-03-11 13
698 Хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-02-09 11
699 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-02-02 05
700 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-02-02 06
701 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-02-02 7
702 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-02-02 8
703 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-02-02 9
704 Хөрөнгө худалдаж шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-02-02 10
705 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-01-22 12
706 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-01-19 04
707 Улсын сайн малчин цол тэмдгээр шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-01-03 01
708 Орон нутгийн төсвийн нөөц авто замын Сангийн хөрөнгийн зарцуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-01-03 02
709 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-01-03 03
710 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-12-29 105
711 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-12-29 106
712 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-12-29 107
713 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-12-15 102
714 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-12-15 103
715 Сан байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-12-15 104
716 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-12-08 101
717 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-12-02 98
718 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-12-02 99
719 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-12-02 100
720 Дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-11-24 88
721 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-11-24 89
722 Журам батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-11-24 90
723 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-11-24 91
724 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-11-24 92
725 Автомашин данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-11-24 93
726 Автомашин актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-11-24 94
727 Автомашин актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-11-24 95
728 Дизель мотор данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-11-24 96
729 Дизель мотор данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-11-24 97
730 Хөрөнгө төвлөрүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-11-16 84
731 Хөрөнгө төвлөрүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-11-16 85
732 Орон нутгийн төсвийн нөөц хөрөнгийн зарцуулалтын төлөвлөгөөг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-11-16 86
733 Хөрөнгө зарцуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-11-16 87
734 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-10-28 24
735 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-10-21 77
736 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-10-21 78
737 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-10-21 79
738 Хөрөнгө шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-10-21 80
739 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-10-21 81
740 Дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-10-21 82
741 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-10-21 83
742 Санал дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-10-13 75
743 Урамшуулал олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-10-13 76
744 71
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-09-23 71
745 Хөрөнгө төвлөрүүлж зарцуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-09-23 72
746 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-09-23 73
747 Орон сууц худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-09-23 74
748 Автомашин худалдан авах зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-09-01 62
749 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-09-01 63
750 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-09-01 64
751 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-09-01 65
752 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-09-01 66
753 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-09-01 67
754 Барилга актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-09-01 68
755 Тотоолын заалт хүчингүй болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-09-01 69
756 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-09-01 70
757 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-08-23 61
758 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-08-19 60
759 Хуралдааны төв зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-08-04 57
760 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-08-04 58
761 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-07-21 56
762 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-07-19 55
763 Түрээсийн төлбөрийн хэмжээ түлш зарцуулалтын норм гэрээний загвар батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-07-07 49
764 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-07-07 50
765 Аймгийн Хүүхэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-07-07 51
766 Хурлын өдөртэй болох
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-07-07 52
767 Автомашин орон нутгийн өмчид хүлээн авах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-07-07 53
768 Эх хүүхдийн хоол тэжээл аймгийн дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-07-07 54
769 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-06-23 39
770 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-06-23 40
771 Баяр наадмыг зохион байгуулах аймгийн хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-06-23 41
772 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-06-23 42
773 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-06-23 43
774 Барилга актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-06-23 44
775 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-06-23 45
776 Барилга актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-06-23 46
777 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-06-23 47
778 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-06-23 48
779 Хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-06-09 32
780 Урамшуулал олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-06-09 33
781 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-06-09 34
782 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-06-09 35
783 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-06-09 36
784 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-06-09 37
785 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-05-27 30
786 Сонгуулийн тов зарлаж зардал батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-05-10 27
787 Аймгийн нөхөн сонгуулийн хорооны бүрэлдэхүүнийг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-05-10 28
788 Зардлын дээд хэмжээ тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-05-10 29
789 Шилжих үлдэгдэл зарцуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-04-28 23
790 Аймгийн Аялал жуулчлалын мастер төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-04-28 25
791 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-04-28 26
792 Орон нутгийн шилжих үлдэгдлээс хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-04-22 17
793 Гүйцэтгэлийн аудитын дүнгийн тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-04-22 18
794 Дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-04-22 19
795 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-04-22 20
796 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-04-22 21
797 Алдарт эх одонгоор шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-04-05 13
798 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-04-05 14
799 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-04-05 15
800 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-04-05 16
801 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-03-29 11
802 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-03-29 12
803 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-03-04 6
804 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-03-04 7
805 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-03-04 8
806 2010 оныг Архангай аймгийн Мал аж ахуйн салбарыг дэмжих жил болгон зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-03-04 9
807 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-03-04 10
808 Орон нутгийн сангийн төсвийн нөөц авто замын сангийн хөрөнгийн зарцуудадтын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-01-27 04
809 Хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-01-27 05
810 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-01-20 02
811 Журам батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-01-20 03
812 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-01-12 01
813 Улсын сайн малчин цол тэмдгээр шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-12-29 98
814 Санал дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-12-22 96
815 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-12-22 97
816 Хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-12-10 95
817 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-12-08 85
818 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-12-08 86
819 Хөрөнгө зарцуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-12-08 87
820 Урамшуулал олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-12-08 88
821 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-12-08 89
822 Хөрөнгө данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-12-08 90
823 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-12-08 91
824 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-12-08 92
825 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-12-08 93
826 Хөрөнгө шилжүүлэн зарцуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-12-08 94
827 Хөрөнгө зарцуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-11-25 82
828 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-11-25 83
829 Санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-11-25 84
830 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-11-20 81
831 Урамшил олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-11-16 80
832 Төсвийн зохицуулалт хийлгэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-11-04 75
833 Тогтоол хүчингүй болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-11-04 76
834 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-11-04 77
835 Орон нутгийн төсөвт зохицуулалт хийх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-11-04 78
836 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-11-04 79
837 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-10-20 74
838 Удирдах зөвлөлийн гишүүдийг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-10-15 65
839 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-10-15 66
840 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-10-15 67
841 Хөрөнгө данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-10-15 68
842 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-10-15 69
843 Хөрөнгө зарцуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-10-15 70
844 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-10-15 71
845 Малын хулгайтай тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-10-15 72
846 архангай аймагт жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх чиглэл батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-10-15 73
847 Сүмийн үйл ажиллагааг дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-08-13 63
848 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-08-11 64
849 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-07-28 55
850 Урамшил олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-07-28 56
851 Салбар хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-07-28 58
852 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-07-28 59
853 Хөрөнгө шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-07-28 60
854 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-07-28 57
855 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-07-28 62
856 Төсөв шилжүүлэн зарцуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-07-24 54
857 Нэрэмжит болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-07-01 51
858 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-07-01 52
859 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-07-01 53
860 Баяр наадам хамтатган тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-06-19 44
861 Баяр наадмыг зохион байгуулах аймгийн хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-06-19 45
862 Төсөв шилжүүлэн зарцуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-06-19 46
863 Төсөв зарцуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-06-19 47
864 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-06-19 48
865 Төсөв зарцуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-06-19 49
866 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-06-19 50
867 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-06-09 43
868 орон нутгийн өмчилт үйлдвэрийн газар татан буулгах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-05-13 31
869 Орон сууц данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-05-13 32
870 Өмчлөлийн эрх олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-05-13 33
871 Хөрөнгө данснаас хасч акталж худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-05-13 34
872 Хөрөнгө данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-05-13 35
873 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-05-13 36
874 Хөрөнгө шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-05-13 37
875 Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 4 дүгээр тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-05-13 38
876 Шилжих үлдэгдэл зарцуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-05-13 39
877 Нэрэмжит болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-05-13 40
878 Гүйцэтгэлийн болон санхүүгийн аудитын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-05-13 41
879 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-05-13 42
880 Урамшил олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-04-20 28
881 Аймгийн 2009 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-04-20 29
882 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-04-20 30
883 Бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-04-13 27
884 Бурэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-04-06 25
885 Аймгийн ИТХТ-ийн нарийн бичгийн даргыг томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-04-06 26
886 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-03-30 16
887 Орон тооны бус зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-03-30 17
888 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-03-30 18
889 Хөрөнгө данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-03-30 19
890 Хөрөнгө шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-03-30 20
891 Хөрөнгө шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-03-30 21
892 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-03-30 22
893 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-03-30 23
894 Суварга хайрхан уулын тэнгэрийг тайх төрийн ёслолын хугацааг товлох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-03-30 24
895 Санал уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-03-16 15
896 Орон сууц данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-03-09 11
897 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-03-09 12
898 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-03-09 13
899 Цөм сүргийн үржлийн төв байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-03-09 14
900 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-02-16 10
901 Өмчлөгчийн эрх олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-02-11 08
902 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-02-11 09
903 Хуваарь батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-01-30 04
904 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-01-30 05
905 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-01-30 06
906 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-01-30 07
907 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-01-23 01
908 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-01-23 02
909 Орон тооны бус зөвлөл байгуулж ажиллуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-01-23 03
910 Аймгийн ИТХ-ын ээлжит хуралдааныг цахимаар хуралдуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
0202-12-01 05
911 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
0201-08-04 59
912 Тариалан эрхлэлтийг дэмжих дундын үйлчилгээний төв байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
0201-06-09 38

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 236
108 / 46%
56 / 24%
39 / 17%
22 / 9%
11 / 5%