Архангай аймаг

Архангай аймаг

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Аймгийн ГХУСАЗСЗ хуралдлаа

2021-01-13

Архангай аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын зөвлөлийн салбар зөвлөл  нь 2021 оны 01 сарын 12-нд хуралдаж 2021 оны төсөв, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэн Монгол Улсын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зохицуулах зөвлөлд саналаа хүргүүллээ.

Мөн энэ үеэр зөвлөлийн гишүүд аймгийн хэмжээнд гэмт хэргийн гаралт бууруулах, урьдчилан сэргийлэх ажилд нөлөөлөх үр дүнтэй ажил зохион байгуулах талаар санал солилцон төлөвлөгөөнд тусгахаар шийдвэрлэв.

 

Монгол Улсын Их хурлаас “Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай хууль”-ийг 1998 онд баталсан бөгөөд цагаатгуулах тухай гомдлыг хүлээж авах хугацаа 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр дуусгавар болсон. Иймд хуулийн хугацааг сунгах зайлшгүй шаардлага буй эсэх талаар саналаа өгнө үү

санал өгсөн: 15
6 / 40%
0 / 0%
1 / 7%
3 / 20%
5 / 33%
0 / 0%