Архангай аймаг

Архангай аймаг

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ХОРООДЫН ДАРГА, НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА НАРЫГ СОНГОН ЖИЛИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭЛЭЛЦЛЭЭ

2021-01-15

     2020 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит хоёрдугаар хуралдаанаар "Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хороо байгуулж, ажиллах журам, эрхлэх асуудал түүний бүрэлдэхүүнийг батлах тухай" 03 дугаар тогтоолыг баталсны дагуу хороодын дарга, нарийн бичгийн дарга нарыг сонгосон.  2021 оны 01 дүгээр сарын 11-13-ны өдрүүдэд аймгийн ИТХ-ын Хууль эрх зүй, орон нутгийн өмч, хяналт шалгалт, нутгийн удирдлага, өргөдөл гомдлын асуудал эрхэлсэн хорооны даргаар Д.Бат-Эрдэнэ, нарийн бичгийн даргаар Ч.Батнайрамдал, Нийгмийн хамгаалал, байгаль орчны бодлогын асуудал эрхэлсэн хорооны даргаар П.Энхтайван, нарийн бичгийн даргаар Б.Санжмятавыг, Эдийн засаг, хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэл, дэд бүтцийн бодлогын асуудал эрхэлсэн хорооны даргаар Ч.Мөнхбат, нарийн бичгийн даргаар М.Батболд нарыг тус тус сонгон хорооны 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцлээ

Монгол Улсын Их хурлаас “Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай хууль”-ийг 1998 онд баталсан бөгөөд цагаатгуулах тухай гомдлыг хүлээж авах хугацаа 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр дуусгавар болсон. Иймд хуулийн хугацааг сунгах зайлшгүй шаардлага буй эсэх талаар саналаа өгнө үү

санал өгсөн: 15
6 / 40%
0 / 0%
1 / 7%
3 / 20%
5 / 33%
0 / 0%