Архангай аймаг

Архангай аймаг

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Аймгийн ИТХ-ын дарга Б.Батжаргал Цэнхэр, Төвшрүүлэх суманд томилолтоор ажиллалаа

2021-05-28

Аймгийн ИТХ-ын дарга Б.Батжаргал 2021.05.27-ны өдөр Цэнхэр, Төвшрүүлэх суманд ажиллаж, сумдын удирдлагуудтай цаг үеийн асуудлаар мэдээлэл солилцож, дараах чиглэлүүдийг өглөө.
- Алсын хараа 2050 Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр ажил зохион байгуулах, Орон нутгийн бодлого, шийдвэртээ тусган хэрэгжүүлэх,
- Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх,
- Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх ажлыг орон нутгийн онцлог нөхцөлтэй уялдуулан зохион байгуулах,
- Аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх
- Ковидын цар тахалын үед орон нутгийн түвшиндээ шуурхай удирдлагаар хангаж, иргэдэд төрийн үйлчилгээг чирэгдэлгүй хүргэх, цахим үйлчилгээг нэвтрүүлэхэд анхаарч ажиллах
- Ард иргэдийнхээ амьдрал, ахуйг судлах, тэдний санал хүсэлтийг сонсож амьд харилцаатай ажиллах,
- Малчдын эрүүл мэндэд онцгой анхаарах
- Цар тахлын нөхцөл байдалтай уялдуулан газар тариалангийн ажилд анхаарах / үр бордоо, техник хэрэгсэл, хүн хүч /
- Сумандаа ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх, ялангуяа МАА гаралтай түүхий эд, мах, сүү, ноос ноолуур, арьс шир болон бусад түүхий эдийг боловсруулах жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэх асуудлыг орон нутгийн бодлогоор дэмжих
- Эрүүл мэнд, боловсролын асуудалд анхаарч сурагчдын хичээлийн хоцрогдлыг нөхөх ажлыг чанартай зохион байгуулах
- Төрийн албан хаагчдын сахилга, хариуцлага, төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжид онцгой анхаарч иргэдийн сэтгэл ханамжийн судалгааг авч дүгнэлт хийж ажиллах
- Улсын төсвийн болон Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа төсөл арга хэмжээний ажлын явц, гүйцэтгэл, үр дүнд хяналт тавьж ажиллах
- Орон нутгийн төсвийн орлогын бүрдүүлэлтэд онцгой анхаарах
- Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлийн ажлыг орон нутгийн түвшинд чанартай зохион байгуулж үр дүнг тооцож ажиллах
 
 
 
 

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 236
108 / 46%
56 / 24%
39 / 17%
22 / 9%
11 / 5%