Архангай аймаг

Архангай аймаг

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгчдийн чадавхжуулах сургалт зохион байгууллаа

2021-11-19

Аймгийн ИТХ-ын Төлөөлөгчдийн чадавхжуулах сургалтыг 2021оны 11 сарын 19-ны өдөр аймгийн ИТХТ-ийн ажлын алба, аймгийн ГХУСАЗСЗ, Насан туршийн боловсролын төвтэй хамтран зохион байгуулав.
Тус сургалтаар төлөөлөгчдөд 2022 оны 01 сарын 01-ээс хэрэгжих ЗЗНДНТУТХ шинэчилсэн найруулга, холбогдон гарах журам, дүрмийн танилцуулга, Албан тушаал, авлигын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар болон ГХУСАЗСЗ-ийн 2021 оны үйл ажиллагааны тайлан мэдээллийг хүргэж, санал солилцлоо.

Монгол Улсын Их хурлаас “Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай хууль”-ийг 1998 онд баталсан бөгөөд цагаатгуулах тухай гомдлыг хүлээж авах хугацаа 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр дуусгавар болсон. Иймд хуулийн хугацааг сунгах зайлшгүй шаардлага буй эсэх талаар саналаа өгнө үү

санал өгсөн: 15
6 / 40%
0 / 0%
1 / 7%
3 / 20%
5 / 33%
0 / 0%