Архангай аймаг

Архангай аймаг

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Тогтоол шийдвэр

# Нэр Огноо Дугаар
1 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-16 11
2 Орон нутгийн өмчөөс хувьчлах үл хөдлөх хөрөнгийн худалдах доод үнийг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-16 12
3 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-16 13
4 Үндсэн хөрөнгө шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-16 14
5 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-16 15
6 Алдарт эх одонгоор шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-14 10
7 Монгол Улсын цол одон медалиар шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-05 06
8 Тогтоол хүчингүй болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-05 07
9 Аймгийн ИТХТ-ийн хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-05 08
10 Аймгийн ИТХ-ын хороодын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-05 09
11 Хороодын үйл ажиллагааг дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-26 02
12 Хүн амын эрүүл мэндийг дэмжих жил болгон зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-26 03
13 Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын дэд зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-26 04
14 Стратеги төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-26 05
15 Аймгийн ИТХТ-ийн ажлын албаны орон тоо албан тушаалын зэрэглэл ажил үүргийн хуваарь шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-06 01
16 М.Батдоржийг албан тушаалаас чөлөөлөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-12-17 57
17 Аймгийн Засаг даргын орлогчийг томилох тухай асуудлыг зөвшилцөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-12-17 6
18 Цахим хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-03 01
19 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-03 02
20 Хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-03 03
21 2020 оны төсвийн тодотгол батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-03 04
22 Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр 2020-2024
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-03 05
23 Нийгэм ЭЗ-ийн 2021 оны төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-03 6
24 Аймгийн ИТХ-ын ээлжит хоёрдугаар хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-11-27 03
25 ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийг томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-11-27 04
26 Ээлжит хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-11-18 02
27 Гамшгийн эрсдлийг бууруулах орон нутгийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн ажиллах журмыг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-11-09 01
28 Төлөөлөгчдийн бүрэн эрхийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-03 01
29 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-03 02
30 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-03 03
31 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-03 03
32 Хуралдааны ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-03 04
33 Тооллогын комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-03 05
34 Аймгийн ИТХ-ын даргыг сонгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-03 6
35 Аймгийн ИТХТ-ийг сонгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-03 7
36 Аймгийн Засаг даргад нэр дэввшүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-03 8
37 2020 оны Орон нутгийн хөгжлийн сан авто замын сангийн зарцуулалтын хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-10-28 49
38 Хөрөнгийг үндсэн хөрөнгийн бүртгэлд бүртгэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-10-28 50
39 Өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-10-28 51
40 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-10-22 50
41 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-10-22 43
42 44
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-10-22 44
43 Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалын жагсаалт батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-10-22 45
44 Өрх бүр үйлдвэрлэгч хөтөлбөрийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-10-22 46
45 Үл хөдлөх хөрөнгийн худалдах доод үнийг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-10-22 47
46 Автомашин данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-10-22 48
47 Төлөөлөгчдийг чадавхжуулах сургалтын зардлыг шийдвэрлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-09-30 42
48 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-09-18 01
49 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-09-18 02
50 Хуралдааны ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-09-18 03
51 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-09-18 04
52 Аймгийн орон нутгийн 2020 оны тодотгосон төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-09-18 05
53 Зарим газрыг улсын хамгаалалтад авахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-09-18 6
54 Зарим газрыг улсын тусгай хамгаалалтад авахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-09-18 7
55 Аймгийн ИТХ-ын ээлжит бус хуралдааныг товлон зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-09-02 39
56 Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-09-02 40
57 Автомашин данснаас хасч дуудлагын худалдаагаар худалдах тухаы
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-09-02 41
58 Аймгийн сонгуулийн хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-07-30 35
59 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүдийг чөлөөлөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-07-30 36
60 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-07-30 37
61 Барилга актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-07-30 38
62 Аймгийн баяр наадам зохион байгуулах хороо
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-06-25 34
63 Барилга данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-06-09 30
64 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-05-29 32
65 Бурхан багшийн их Дүйчин өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-05-29 33
66 Орон сууц худалдан авах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-28 22
67 Булган уулыг Дархан цаазат газрын ангилалд хамааруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-23 30
68 аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн тойргийг байгуулж тойргийн дугаар мантадын тоог тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-23 31
69 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнах
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-08 20
70 МУ-ын сонгуулийн аймгийн сонгуулийн хорооны бүрэлдэхүүнийг сонгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-08 21
71 Ар ус Ундарга ОНӨХХК-ны төлөөлөн удирдах зөвлөлд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-08 22
72 Барилга данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-08 23
73 Барилга аклах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-08 25
74 Барилга данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-08 26
75 Барилга актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-08 28
76 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-08 29
77 Адларт эхийн одонгоор шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-03-31 12
78 Ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-03-31 13
79 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-03-31 14
80 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-03-31 15
81 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-03-31 16
82 Монгол Улсын цол хүртээх төрийн дээд одон медалиар шагнах
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-03-31 17
83 түр орлон гүйцэтгэгч томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-03-31 18
84 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-03-31 19
85 Нэр дэвшүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-02-06 01
86 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-02-06 02
87 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-02-06 03
88 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-02-06 04
89 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-02-06 05
90 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнах
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-02-06 6
91 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-02-06 7
92 Автомашин актлаж данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-02-06 8
93 Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-02-06 9
94 Хамтран ажиллах гэрээ байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-02-06 10
95 Б.Өсөхбаярын цалинг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-02-06 11
96 Орон нутгийн өмчөөс 2019 онд худалдах доод үнийг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-11-18 55
97 Автомашин акталж данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-11-18 56
98 Аймгийн ИТХ-ын ээлжит хуралдааныг товлон зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-11-12 52
99 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-11-12 53
100 Орон сууц хувьчлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-11-12 54
101 Аймгийн эрчим хүч хэмнэх дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-10-22 51
102 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-09-18 44
103 Аймгийн ЕБС-ийн сурлагын чанарыг дээшлүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-09-18 45
104 Улсын болон орон нутгийн төсөв хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж байгаа төсөл арга хэмжээний тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-09-18 46
105 Орон нутгийн өмчөөс 2019 онд үл хөдлөх хөрөнгийн худалдах доод үнийг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-09-18 47
106 Тээврийн хэрэгслийн худалдах доод үнийг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-09-18 48
107 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-09-18 49
108 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-06-21 42
109 Аймгийн баяр наадмын тов зарлаж зохион байгуулах комисс байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-06-21 43
110 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-06-12 38
111 Төрийн өмчид хөрөнгө шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-06-12 39
112 Тээврийн хэрэгсэл акталж данснаас хасч дуудлага худалдаагаар худалдаалах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-06-12 40
113 Түрээсийн төлбөрийн хэмжээ тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-06-12 41
114 Алдарт эх одонгоор шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-04-18 30
115 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-04-18 31
116 Монгол улсын Аюулгүй байдлын зөвлөлийг мэдээ мэдээллээр хангах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-04-18 32
117 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-04-18 33
118 Тээврийн хэрэгсэл акталж данснаас хасч дуудлага худалдаагаар худалдаалах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-04-18 34
119 Барилга актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-04-18 35
120 Барилрга актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-04-18 36
121 Чулуут ахуй үйлчилгээний төв орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлчиллгээний газар байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-04-18 37
122 Төрийн тахилгатай Суварга хайрхан уул, уул овооны тэнгэрийг тайх ёслолын тов тогтоохоор уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-03-15 13
123 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-03-15 14
124 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-03-15 15
125 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-03-15 16
126 Нэрэмжит болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-03-15 17
127 Түр хамгаалах байр байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-03-15 18
128 Тээврийн хэрэгсэл акталж, данснаас хасч дуудлага худалдаагаар оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-03-15 19
129 Автомашин акталж сэлбэгээр ашиглах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-03-15 20
130 Автомашин акталж сэлбэгээр ашиглах зөвшөөрөл олгох
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-03-15 21
131 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-03-15 22
132 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-03-15 23
133 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-03-15 24
134 Барилга актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-03-15 25
135 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-03-15 26
136 Барилга актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-03-15 27
137 Барилга актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-03-15 28
138 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-03-15 29
139 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-02-27 6
140 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-02-27 7
141 Ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-02-27 8
142 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-02-27 9
143 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-02-27 10
144 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-02-27 11
145 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-02-27 12
146 2019 оны ажлын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-02-01 01
147 Шашны үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-02-01 02
148 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийг шинэ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-02-01 03
149 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнах
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-02-01 04
150 Аймгийн ИТХ-ын "Хүндэт тэмдэг" түүнийг олгох журам батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-02-01 05
151 ан агнуурын менежментийн төлөвлөгөөг дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-11-29 50
152 Өрх бүр үйлдвэрлэг дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-11-29 51
153 Архангай аймгийн Нүүдлийн соёл аялал жуулчлалын ОУ-ын төв болгон хөгжүүлэх төлөвлөгөө 2019-2030 он хүртэлх дунд хугацааны бодлогын баримт бичиг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-11-29 52
154 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-11-05 49
155 Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлын хуваарилалтад өөрчлөлтторуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-10-10 42
156 Архангайд үйлдвэрлэв орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрлийн газар байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-10-10 43
157 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-10-10 44
158 Бариогын үнийг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-10-10 45
159 Барилга актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-10-10 46
160 Тээврийн хэрэгсэл акталж данснаас хасах, дуудлага худалдаагаар худалдаалах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-10-10 47
161 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-09-12 40
162 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-09-12 41
163 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-07-17 36
164 Шилэн кабель суурилагдсан газарт төлбөр тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-07-17 37
165 Аймгийн 2018 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгийн жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-07-17 38
166 Хойд могойн гол-Тээлийн орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газрын 2018-2023 оны менежментийн төлөлөгөөг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-07-17 39
167 Аймгийн баяр наадмын тов зарлаж, зохион байгуулах комисс байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-06-11 31
168 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-06-11 32
169 Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалын жагсаалт батлах тухйа
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-06-11 33
170 Аймгийн Цагдаагийн газрыг Цэргийн гавьяаны одонгор шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-06-11 34
171 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-06-11 35
172 Багийн хөгжлийн аймгийн дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-05-16 24
173 Төлөвлгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-05-16 25
174 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-05-16 26
175 Нэрэмжит болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-05-16 27
176 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-05-16 28
177 Мах боловсруулах үйлдвэр барих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-05-16 29
178 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-05-16 30
179 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн аймгийн дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-04-19 19
180 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-04-19 20
181 Төрийн өмчид хөрөнгө шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-04-19 21
182 Барилга данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-04-19 22
183 Орон нутгийн авто замын сан орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн задаргаа батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-04-19 23
184 Дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-04-18 18
185 Журам батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-03-30 14
186 Алдарт эх одонгоор шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-03-30 15
187 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-03-30 16
188 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-03-30 17
189 Малчин эмэгтэйчүүд ба аюулгүй хүнс тэтгэлэгийн төслийн дэмжин батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-03-15 13
190 Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх зардлын хуваарилалтыг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-03-01 05
191 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-03-01 6
192 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-03-01 7
193 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-03-01 8
194 Барилга актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-03-01 9
195 Барилга актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-03-01 10
196 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-03-01 11
197 Аймгийн ИТХТ-ийн 2018 ажлын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-01-18 01
198 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-01-18 02
199 ОНӨ Ундарга ХХК-ны оноосон нэрийн өөрчлөлт улсын бүртгэлийн гэрчилгээг нөхөн авах
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-01-18 03
200 Ээлжит бус хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-01-18 04
201 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-12-27 55
202 Хөрөнгө акталж данснаас хасах,дуудлагын худалдаагаар худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-12-27 56
203 Мотоцикл актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-12-27 57
204 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-12-27 58
205 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-12-01 01
206 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-12-01 02
207 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-12-01 04
208 Аймгийн ИТХТ-ийн тайлан хэлэлцсэн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-12-01 05
209 Засаг даргын үйл ажлллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-12-01 6
210 Аймгийн 2018 газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-12-01 7
211 Үндсэн чиглэл батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-12-01 Үндсэн чиглэл батлах тухай
212 Аймгийн 2018 төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-12-01 9
213 Цэргийн албыг дүйцүүлэн хаах иргэдийн тооны дээд хязгаарыг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-12-01 10
214 Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зардал батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-11-28 54
215 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-11-15 01
216 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-11-15 02
217 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-11-15 03
218 Хуралдааны ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-11-15 04
219 Аймгийн 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-11-15 05
220 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-10-30 51
221 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-10-30 52
222 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-10-30 53
223 Эмийн эргэлтийн санд ашиглагдаж байгаа орон нутгийн өмчийн хөрөнгийг ашиглах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-09-21 42
224 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-09-21 43
225 Барилга актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-09-21 44
226 Автомашин акталж данснаас хасах дуудлагын худалдаагаар худалдаалах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-09-21 45
227 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-09-21 46
228 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-09-21 47
229 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-09-21 48
230 Чиглэл хүргүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-09-21 49
231 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-09-21 50
232 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-06-14 36
233 Аймгийн баяр наадмын тов тогтоож комисс байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-06-14 37
234 Гражийн барилга акталж худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-06-14 38
235 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-06-14 39
236 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-06-14 40
237 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-06-14 41
238 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-05-10 29
239 Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх аймгийн дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-05-10 30
240 Аймгийн чанарын дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-05-10 31
241 Аймгийн 2017 оны орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалт батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-05-10 32
242 Хүн амын асуудлаарх аймгийн салбар хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-05-10 33
243 Ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-05-10 34
244 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-05-10 35
245 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-04-26 01
246 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-04-26 02
247 Хуралдааны ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-04-26 03
248 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-04-26 04
249 Аймгийн 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-04-26 05
250 Орон нутгийн өмчийн талаар 2016 онд хийсэн ажлын тайланг хэлэлцсэн зүнгийн тухайэлцсэн
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-04-26 6
251 Орон нутгийн өмчөөс 2017 онд хувьчлах хөрөнгийн жагсаалт
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-04-26 7
252 Газар тариалангийн бүс нутаг түүнийхил заагийг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-04-26 8
253 Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажилллагааны төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-04-24 19
254 Журам батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-04-24 20
255 Орон нутгийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээний загвар журам батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-04-24 21
256 Барилга актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-04-24 22
257 Барилга актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-04-24 23
258 Автомашин акталж худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-04-24 24
259 Мотоцикл данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-04-24 25
260 Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-04-24 26
261 Багшийн хөгжил аймгийн дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-04-24 27
262 Ирээдүй 1+1 аймгийн дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-04-24 28
263 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-04-12 17
264 Алдарт эх одонгоор шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-04-12 18
265 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-03-18 10
266 Орон нутгийн Цөм сүргийн үржлийн төв байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-03-18 11
267 Бйагаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжжээний зардлын хуваарилалтыг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-03-18 12
268 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-03-18 13
269 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-03-18 14
270 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-03-18 15
271 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-03-18 16
272 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-02-14 7
273 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-02-14 8
274 Архангай аймгийн тогтвортой хөгжлийн хэтийн зорилт
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-02-14 9
275 М.Батдоржийг аймгийн ИТХТ-ийн нарийн бичгийн даргаар томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-01-25 02
276 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-01-25 03
277 Аймгийн "Хүүхэд" дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтйин тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-01-25 04
278 Аймгийн Чацарган дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-01-25 05
279 Сумын ИТХ-ын Төлөөлөгчдийн энгэрийн тэмдэгний загвар батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-01-25 6
280 Төрийн өмчийн газрыг шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2017-01-20 01
281 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-12-22 60
282 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-12-22 61
283 Орон нутгийн өмчийн 2016 оны тоологын дүг цаашид авах арга хэмжээний тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-12-22 62
284 Барилга акталж худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-12-22 63
285 Барилга акталж худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-12-22 64
286 Барилга акталж худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-12-22 65
287 Барилга данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-12-22 66
288 Тээврийн хэрэгсэл худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-12-22 67
289 Автомашин данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-12-22 68
290 Автомашин акталж худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-12-22 69
291 Автомашин акталж худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-12-22 70
292 Товоцикл тээврийн хэрэгсэл актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-12-22 71
293 Тогтоол хүчингүй болсонд тооцох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-12-22 72
294 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-12-22 73
295 Морин хуурч уртын дуучны хувцас шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-12-22 74
296 Автомашин худалдах худалдан авах зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-12-22 75
297 Аймгийн байгаль түүх соёлын гайхамшигуудыг батлахмжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-12-22 76
298 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-12-04 01
299 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-12-04 02
300 Хуралдааны ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-12-04 03
301 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-12-04 04
302 Хурлын хороод байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-12-04 05
303 Аймгийн 2016 оны тодотгосон төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-12-04 6
304 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-11-17 58
305 Зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-11-17 59
306 Сургагч багшид санал болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-10-21 54
307 Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлын хуваарийг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-10-21 55
308 Аймгийн ИТХТ-ийн нарийн бичгийн даргыг томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-10-21 56
309 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-10-21 57
310 Орон нутгийн өмчид үл хөдлөх хөрөнгө хүлээн авах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-09-30 53
311 хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-09-30 01
312 Хуралдааны ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-09-30 02
313 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах комисс байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-09-30 03
314 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-09-30 04
315 Аймгийн орон нутгийн 2016 оны тодотгосон төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-09-30 05
316 Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох хяналт тавих журмыг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-09-20 49
317 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-09-20 50
318 Удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-09-20 51
319 Ажлаас чөлөөлөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-09-20 52
320 Автомашин данснаас хасч шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-09-02 44
321 Ю.Цэдэнбалын мэндэлсний 100 жилийн ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-09-02 45
322 Сонгуулийн хорооны гишүүнээс чөлөөлөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-09-02 46
323 Сонгуулийн хорооны гишүүнээр томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-09-02 47
324 Аймгийн ИТХТ-ийн ажлын албаны бүтэц орон тоог батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-09-02 48
325 Аймгийн сонгуулийн хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-07-27 42
326 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-07-27 43
327 Аймгийн баяр наадмын тов тогтоож комисс байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-07-18 41
328 Төлөөлөгчдийн бүрэн эрхийг зөвшөөрөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-07-18 01
329 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-07-18 02
330 Хуралдааны ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-07-18 03
331 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-07-18 04
332 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-07-18 6
333 Аймгийн ИТХ-ын даргыг сонгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-07-18 7
334 Аймгийн ИТХТ-ийг сонгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-07-18 8
335 Аймгийн Засаг даргыг томилуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-07-18 9
336 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-07-14 40
337 Хуралдааныг хойшлуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-26 36
338 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-26 37
339 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-26 38
340 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-26 39
341 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 14
342 Аймгийн эрүүл мэндийн салбарын 2016-2020 оны хөгжлийн дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 15
343 Орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгий үзлэг тооллого явуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 16
344 Дүрэм батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 17
345 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 18
346 Комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 19
347 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 20
348 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 21
349 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 22
350 Барилга худалдах үнийг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 23
351 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 24
352 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 25
353 Автомашин худалдах үнийг шинэчлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 26
354 Тээврийн хэрэгсэл худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 27
355 Автомашин данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 28
356 Тээврийн хэрэгсэл актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 29
357 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 30
358 Техник төхөөрөмж данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 31
359 Дизель мотор шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 32
360 Бэлчээрийн худаг данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 33
361 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-05-10 34
362 Орон нутгийн авто замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын хөррнгөийн хуваарь батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-03-01 6
363 Байгаль орчныг хамгаалах нөгөх сэргээх арга хэмжээний зардлын хуваарилалтыг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-03-01 7
364 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-03-01 8
365 хөршийн хяналтыг хэрэгжүүлэх хөтөлбөр
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-03-01 9
366 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-03-01 10
367 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-03-01 11
368 Болзолт уралдаанд шалгаруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-03-01 12
369 Алдарт эх одонгоор шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-03-01 13
370 Аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн тойргийн дугаар, мандатын тоо тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-01-28 01
371 Автомашин данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-01-28 02
372 Автомашин данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-01-28 03
373 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-01-28 04
374 Мотоцикл данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2016-01-28 05
375 Улсын сайн малчин цол тэмдэгээр шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-12-30 82
376 2016 оныг Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ээлтэй жил болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-12-30 83
377 Улсын тэргүүний тариаланч хамт олон цол тэмдэгээр шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-12-30 84
378 Орон сууц хувьчлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-12-30 85
379 Орон сууц хувьчлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-12-30 86
380 Хөрөнгө шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-12-30 87
381 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-12-30 88
382 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-12-30 89
383 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-12-30 90
384 Төрийн өмчийн концесийн жагсаалтад Хавтгай олмын төмөр бетон гүүрийг оруулах саналыг дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-12-30 91
385 2016 онд ойгоос хэрэглээний мод галын түлээ бэлтгэх хэмжээ тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2015-12-04 10
386 Аймгийн 2016 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2015-12-04 11
387 Өмчийн албаны 2015 оны ажлын тайланг хэлэлцсэн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2015-12-04 12
388 Аймгийн орон нутгийн өмчөөс 2016 онд хувьчлах үл хөдлөх хөрөнгийн жагсаалт батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2015-12-04 13
389 2016 онд Цэргийн дүйцүүлэх албыг биеэр хаах иргэдийн тооны хязгаарыг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2015-12-04 14
390 Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2015-12-03 7
391 Аймгийн 2016 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2015-12-03 9
392 Иргэний зөвлөлийг байгуулан ажиллуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-11-13 65
393 Зөвлөл шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-11-13 65
394 Хийдийн үйл ажиллагаа явуулах эрхийн хугацааг сунгах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-11-13 67
395 Барилга данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-11-13 68
396 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-11-13 69
397 Барилга данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-11-13 70
398 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-11-13 71
399 Орон сууц данснаас хасч хувьчлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-11-13 72
400 Орон сууц данснаас хасч хувьчлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-11-13 73
401 Автомашин акталж шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-11-13 74
402 Барилга актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-11-13 75
403 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-11-13 76
404 Автомашин акталж данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-11-13 77
405 Мотоцикл акталж данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-11-13 78
406 Мотоцикл улсын орлого болгож худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-11-13 79
407 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-11-13 80
408 Осол гэмтэл хүчирхийллээс хамгаалах дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-11-13 81
409 Барилга данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-09-29 49
410 Барилга данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-09-29 50
411 Барилгуудын үнийг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-09-29 51
412 Барилга данснаас хасч шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-09-29 52
413 Автомашины үнийг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-09-29 53
414 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-09-29 54
415 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-09-29 55
416 Автомашин данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-09-29 56
417 Орон нутгийн өмчит газар татан буулгах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-09-29 57
418 Орон нутгийн өмчит газар татан буулгах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-09-29 58
419 Барилга данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-09-29 59
420 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-09-29 60
421 Аймгийн төвийн ЕБС-ийн орчинд үүрэг гүйцэтгэх School police эргүүлийн ажиллах журам батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-09-29 61
422 Тээврийн хэрэгсэл тусгай хашаанд түр байлгах хугацааны төлбөр хураамж шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-09-29 62
423 Концессийн зүйлийн жагсаалт батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-09-29 63
424 Төрийн дээд одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-07-31 47
425 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-19 35
426 Барилга данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 34
427 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 36
428 Гүүр актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 37
429 Дизель мотор данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 38
430 автомашин худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 39
431 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 40
432 Автомашин актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 41
433 Автомашин үнийг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 42
434 Автомашин актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 43
435 Орон сууц данснаас хасч дансанд бүртгэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 44
436 Аймгийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 45
437 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 46
438 Автомашин акталж худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 48
439 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 24
440 Малын чанар үржлийн ажлыг сайжруулах аймгийн хөтөлбөрийг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 26
441 Төвхөн хийдийн үйл ажиллагааг явуулах эрхийн хугацааг сунгах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 27
442 Аймгийн баяр наадам зохион байгуулах хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 28
443 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 29
444 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 31
445 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 32
446 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-09 33
447 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-06-04 23
448 Аймгийн ИТХ-ын ээлжит бус хуралдааны тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-05-11 22
449 Алдарт эх одонгоор шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-04-22 21
450 Агнуурын бүс нутаг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-03-19 11
451 Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлын хувариалтыг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-03-19 12
452 2015 оныг Иргэдийн аюулгүй амар тайван байдлыг хангах жил
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-03-19 14
453 Орон нутгийн авто замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-03-19 10
454 Цэргийн дүйцүүлэх албаны мөнгөн төлбөрийн орлогыг зарцуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-03-19 13
455 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-03-19 15
456 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-03-19 16
457 Барилга худалдан авах зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-03-19 17
458 Тээврийн хэрэгсэл шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-03-19 18
459 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-03-19 19
460 Эрдэнэмандал сумыг Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одонгоор шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-03-19 20
461 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-02-25 8
462 Аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зарцуулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-02-25 9
463 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-01-20 7
464 Халамжийн сангийн төсвийг зардлын зүйл ангиар хуваарилах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-01-07 01
465 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-01-07 02
466 Л.Отгонбаатарт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-01-07 03
467 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-01-07 04
468 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-01-07 05
469 "Өмч хувьчлалын орлогыг зарцуулах журам"-ыг хэлэлцсэн тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2015-01-07 6
470 Улсын сайн малчин цол тэмдгээр шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-12-30 50
471 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-12-30 51
472 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-12-30 52
473 Автомашин данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-12-30 53
474 Хөрөнгө шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-12-30 54
475 Барилга актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-12-30 55
476 Аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгө зориулалт зарцуулалтын төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-12-30 56
477 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-12-18 49
478 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-11-21 46
479 Автомашин худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-11-21 47
480 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-11-21 48
481 Баатруудын нэрэмжит цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах газрын байршил тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-11-17 37
482 Орон сууц худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-11-14 82
483 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-11-12 34
484 Иргэний зөвлөл олон нийтийн цагдаагийн ажилтны тоо тогтоож санхүүжилтийг 2015 оны орон нутгийн төсөвт суутгах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-11-12 36
485 Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүсийн "Эко бүс нутаг" дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-11-12 38
486 Автомашины үнийг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-11-12 39
487 Гүүр данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-11-12 40
488 Барилга орон нутгийн өмчид авах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-11-12 41
489 Барилгын үнийг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-11-12 42
490 Барилга данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-11-12 43
491 Автомашин данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-11-12 44
492 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-11-12 45
493 Үйлдвэр технологийн паркийн техник эдийн засгийн үндэслэлийг дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-09-09 32
494 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-09-09 33
495 Аймгийн баяр наадам зохион байгуулах хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-06-30 30
496 Хөрнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-06-30 31
497 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-06-17 28
498 Санхүүгийн тайлангийн аудитын үйлчилгээний хөлсний тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-06-17 29
499 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-06-06 27
500 Дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-05-26 18
501 Зам тээврийн осол зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх жил болгон зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-05-26 19
502 Монгол Улсын цол хүртээх одон медалиар шагнахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-05-26 20
503 Хөрөнгө данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-05-26 21
504 Хөрнгө данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-05-26 22
505 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-05-26 23
506 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-05-26 24
507 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-05-26 25
508 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-05-26 26
509 Халамжийн сангийн зарим төсвийг сумдад хуваарилах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-04-16 9
510 Алдарт эх одонгоор шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-04-16 10
511 Автомашин балансаас балансад шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-04-16 11
512 Автомашин балансаас балансад шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-04-16 12
513 Автомашин данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-04-16 13
514 Хөрөнгө данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-04-16 14
515 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-04-16 15
516 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-04-16 16
517 Аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт зарцуулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-01-27 01
518 Орон нутгийн авто замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын хөрөнгийн хуваарь батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-01-27 02
519 Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх зардлын хуваарилалтыг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-01-27 03
520 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-01-27 04
521 Хөрөнгө данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-01-27 05
522 Орон нутгийн өмчид хөрөнгө хүлээн авах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-01-27 6
523 барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-01-27 7
524 Эд хөрөнгийн харилцааг зохицуулах журам батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2014-01-27 8
525 Аймгийн ЗД-ын нөөц хөрөнгийн зориулалт зарцуулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-12-25 93
526 Халамжийн сангийн төсөв хуваарилах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-12-25 94
527 Тээврийн хэрэгсэл худалдаж актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-12-25 95
528 Автомашин данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-12-25 96
529 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-12-18 92
530 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-11-28 91
531 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-11-14 71
532 Дүрэм батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-11-14 72
533 Дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-11-14 73
534 Хүүхэд гэр бүлийн сонсох өдрийг товлох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-11-14 74
535 Хүүхэд хамгааллын бодлого жишиг баримт бичиг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-11-14 75
536 Зарим газар нутгийг орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-11-14 76
537 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-11-14 77
538 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-11-14 79
539 Барилга даснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-11-14 80
540 Барилга данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-11-14 83
541 Орон сууц худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-11-14 84
542 Барилга данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-11-14 85
543 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-11-14 86
544 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-11-14 87
545 Автомашин данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-11-14 86
546 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-11-14 89
547 Хөрөнгө актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-11-14 90
548 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-11-14 78
549 Мал эмнэлэг үржлийн ажил үйлчилгээний хөлсийг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-10-03 62
550 Интернет кафе цахим тоглоомын газар ажиллуулах журам батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-10-03 63
551 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-10-03 64
552 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-10-03 65
553 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-10-03 66
554 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-10-03 67
555 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-10-03 68
556 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-10-03 69
557 Аймгийн сонгуулийн хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-10-03 70
558 Халамжийн сангийн хуваарилалтад өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-09-24 61
559 Санхүүгий тайлан гүйцэтгэлийн аудитын талаар авах арга хэмжээний тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-09-13 57
560 Хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-09-13 58
561 Түрээсий төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-09-13 59
562 Хүнсний аюулгүй байдал аймгийн дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-06-25 46
563 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-06-25 47
564 Тээврийн хэрэгсэл актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-06-25 48
565 Барилга данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-06-25 49
566 Барилга данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-06-25 50
567 Барилга данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-06-25 51
568 Орон нутгийн хөгжлийн сангаийн төсөл хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-06-25 53
569 Орон нутгийн авто замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын хөрөнгийн хуваарь батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-06-25 54
570 Хуваарь шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-06-25 55
571 Удирдах зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-06-25 56
572 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-05-31 45
573 Санхүүгийн тайлангийн болон гүйцэтгэлийн аудитын талаар авах зарим арга хэмжээий тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-05-25 38
574 Аймгийн аудитын газрын 2013-2021 онд хэрэгжүүлэх стратегийн төлөвлөгөөг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-05-25 39
575 Үхрийн арьсны гуур өвчинтэй тэмцэх дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-05-25 40
576 Орон утгийн өмчит үйлдвэрийн газар байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-05-25 42
577 Зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-05-25 43
578 Хүнсний аюулгүй байдал аймгийн дэд хөтөлбөр боловсруулах ажлыг зохион байгуулах зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-05-25 44
579 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-05-13 29
580 Нэрэмжит болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-05-13 30
581 Барилга балансаас балансад шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-05-13 31
582 Барилга, эд хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-05-13 32
583 Барилга даснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-05-13 33
584 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-05-13 34
585 Газар доогуурхи шугам актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-05-13 35
586 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-05-13 36
587 Аймгийн ИТХ-ын Төлөөлөгчийг сонгох нөхөн сонгууль зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-05-13 37
588 Цэцэрлэг хотыг улсын зэрэглэлтэй хот болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-04-03 21
589 Дэд комисс байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-04-03 22
590 Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх зардлын хуваарийг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-04-03 23
591 Орон нутгийн өмчид хөрөнгө шилжүүлэн авах саналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-04-03 24
592 Барилга балансаас балансад шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-04-03 25
593 Цөм сүргий үржлийн төвийг татан буулгах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-04-03 26
594 Халамжийн сангийн төсвийн хуваарилалтад өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-04-03 27
595 Алдарт эх одонгоор шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-04-03 28
596 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн аймгийн салбар хорооны бүрэлдэхүүийг шинэчлэн батлах тухайы
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-02-21 16
597 Зөвлөл шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-02-21 18
598 Ахмад зөвлөхүүдийн орон тооны бус зөвлөл байгуулж журам батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-02-21 18
599 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-02-21 19
600 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-02-21 20
601 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-01-31 9
602 Эд хөрөнгө данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-01-31 10
603 Удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-01-31 11
604 Удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-01-31 12
605 Орон нутгийн авто замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлы хөрөнгийн хуваарь батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-01-31 13
606 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-01-31 14
607 Хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-01-31 15
608 Загвар аймаг болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-01-14 05
609 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-01-14 6
610 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-01-14 7
611 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-01-08 04
612 Улсын сайн малчин цол тэмдгээр шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-01-04 01
613 Улсын тэргүүний тариалнч цол тэмдгээр шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-01-04 02
614 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2013-01-04 03
615 Аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт зарцуулалтын
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-12-28 76
616 Бүсийн наадам зохион байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-12-28 77
617 Халамжийн сангийн төсөв хуваарилах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-12-26 75
618 Зөвлөлийн даргыг томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-12-24 74
619 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-12-12 72
620 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-12-04 71
621 Аймгийн ИТХТ-ийн нарийн бичгийн даргыг томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-12-04 73
622 Нэрэмжит шагнал бий болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-11-30 67
623 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-11-30 68
624 Төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-11-30 69
625 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-11-30 70
626 Хуваарь цаг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-11-02 66
627 Албан тушаалаас чөлөөлөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-10-10 58
628 Нэрэмжит болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-10-10 60
629 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-10-10 59
630 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-10-10 61
631 Барилга данснаас хасч акттлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-10-10 62
632 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-10-10 63
633 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-10-10 64
634 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-10-10 65
635 Аймгийн сонгуулийн хорооны гишүүнээс чөлөөлж нөхөн томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-09-29 57
636 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-09-25 49
637 Аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгчдийн тоо тогтоож мандат хуваарилах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-09-25 50
638 Сумын ИТХ-ын төлөөлөгчдийн тоо тогтоож мандат хуваарилах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-09-25 51
639 Зардлын дээд хэмжээ батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-09-25 52
640 Шагнах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-09-25 53
641 Аймгийн сонгуулийн хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-09-25 54
642 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-09-25 55
643 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-09-25 56
644 Нэрэмжит болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-08-20 39
645 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-08-20 40
646 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-08-20 41
647 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-08-20 42
648 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-08-20 43
649 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-08-20 44
650 Барилга данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-08-20 45
651 Орон нутгийн авто зам ашигласны төлбөр хураамжийг аймаг хөгжүүлэх санд төвлөрүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-08-20 46
652 Аймаг хөгжүүлэх сангий хөрөнгө зарцуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-08-20 47
653 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-08-20 48
654 Журам батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-05-18 36
655 Тэтгэмж олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-05-18 37
656 Үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-05-18 38
657 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-04-30 34
658 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-04-30 35
659 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-03-28 23
660 Аймгийн хөгжлийн цогц бодлогыг 2011-2015 хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-03-28 24
661 Дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-03-28 25
662 Орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн үзлэг тооллого явуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-03-28 26
663 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-03-28 27
664 Түрээсийн төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-03-28 29
665 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-03-28 28
666 Дизель мотор худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-03-28 30
667 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-03-28 31
668 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-03-28 32
669 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-03-19 20
670 Малын индексжүүлсэн даатгал төслийн үйл ажиллагааг дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-03-19 21
671 Төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-03-19 22
672 Алдарт эх одонгоор шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-03-12 33
673 Санал уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-03-02 16
674 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-03-02 17
675 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-03-02 18
676 Аудитор томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-03-02 19
677 Зардал шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-02-16 9
678 Хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-02-16 10
679 Хөрөнгө шилжүүлж акталж худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-02-16 11
680 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-02-16 12
681 Удирдах зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-02-16 13
682 Журам батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-02-16 14
683 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-02-16 15
684 Улсын сайн малчин цол тэмдгээр шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-01-20 04
685 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-01-20 05
686 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-01-20 6
687 Улсын тэргүүний тариаланчаар шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-01-20 7
688 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-01-20 8
689 Орон нутгийн төсвийн нөөц авто засын сангийни хөрөнгийн зарцуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-01-02 01
690 Хоршоо нөхөрлөл хүүхэд гэр бүлийг дэмжих жил болгон зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-01-02 02
691 Улсын сайн малчин цол тэмдэгээр шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2012-01-02 03
692 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-12-28 85
693 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-12-28 87
694 Аймгийн аудитын газрын 2011 оны ажлын тйаланг сонсох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-12-28 86
695 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-12-13 83
696 Чиглэл хүргүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-12-13 84
697 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-12-06 77
698 Хөрөнгө хүлээн авах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-12-06 78
699 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-12-06 79
700 Хөрөнгө шилжүүлж актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-12-06 80
701 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-12-06 81
702 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-12-06 82
703 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-12-02 75
704 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-12-02 76
705 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-11-09 73
706 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-11-09 74
707 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-10-28 69
708 Асуудал хэлэлцүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-10-28 70
709 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-10-28 71
710 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-10-28 72
711 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-10-12 68
712 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-09-28 62
713 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-09-28 63
714 Барилга данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-09-28 64
715 Орон сууц худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-09-28 65
716 Орон сууц худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-09-28 66
717 Орон сууц худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-09-28 67
718 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-09-21 58
719 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-09-21 59
720 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-09-21 60
721 Орхоны сав газрын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-09-21 61
722 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-08-31 56
723 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-08-31 57
724 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-08-04 53
725 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-08-04 54
726 Зөвлөлийн даргыг томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-08-04 55
727 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-07-20 44
728 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-07-20 45
729 Барилга данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-07-20 46
730 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-07-20 47
731 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-07-20 48
732 Түрээсийн төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-07-20 49
733 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-07-20 50
734 Алдарт эх одонгоор шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-07-20 51
735 Орон тоо тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-07-20 52
736 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-06-29 43
737 Үйлдвэрлэл үйлчилгээний барилга байгууламжуудыг нэмэгдүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-06-21 41
738 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-06-21 42
739 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-06-15 39
740 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-06-15 40
741 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-05-30 35
742 Бяар наадмыг зохион байгуулах аймгийн хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-05-30 36
743 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-05-30 37
744 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-05-30 38
745 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-05-18 32
746 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-05-18 33
747 Автомашин худалдан авах зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-05-18 34
748 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-05-11 30
749 Барилга данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-05-11 31
750 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-05-04 20
751 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-05-04 21
752 Барилга акталж худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-05-04 22
753 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-05-04 23
754 Хөрөнгө шилжүүлж худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-05-04 24
755 Хөрөнгө шилжүүлж актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-05-04 25
756 Хөрөнгө худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-05-04 26
757 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-05-04 27
758 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-05-04 28
759 Малын чанар үржлийн ажлыг сажруулах бодлого чиглэлийг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-05-04 29
760 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-04-25 18
761 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-04-25 19
762 Аймгийн байгаль хамгаалах сангийн зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-03-23 16
763 Дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-03-23 17
764 Алдарт эх одонгоор шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-03-16 14
765 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-03-13 15
766 Нэрэмжит болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-03-11 13
767 Хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-02-09 11
768 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-02-02 05
769 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-02-02 06
770 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-02-02 7
771 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-02-02 8
772 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-02-02 9
773 Хөрөнгө худалдаж шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-02-02 10
774 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-01-22 12
775 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-01-19 04
776 Улсын сайн малчин цол тэмдгээр шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-01-03 01
777 Орон нутгийн төсвийн нөөц авто замын Сангийн хөрөнгийн зарцуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-01-03 02
778 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2011-01-03 03
779 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-12-29 105
780 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-12-29 106
781 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-12-29 107
782 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-12-15 102
783 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-12-15 103
784 Сан байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-12-15 104
785 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-12-08 101
786 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-12-02 98
787 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-12-02 99
788 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-12-02 100
789 Дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-11-24 88
790 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-11-24 89
791 Журам батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-11-24 90
792 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-11-24 91
793 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-11-24 92
794 Автомашин данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-11-24 93
795 Автомашин актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-11-24 94
796 Автомашин актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-11-24 95
797 Дизель мотор данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-11-24 96
798 Дизель мотор данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-11-24 97
799 Хөрөнгө төвлөрүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-11-16 84
800 Хөрөнгө төвлөрүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-11-16 85
801 Орон нутгийн төсвийн нөөц хөрөнгийн зарцуулалтын төлөвлөгөөг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-11-16 86
802 Хөрөнгө зарцуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-11-16 87
803 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-10-28 24
804 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-10-21 77
805 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-10-21 78
806 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-10-21 79
807 Хөрөнгө шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-10-21 80
808 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-10-21 81
809 Дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-10-21 82
810 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-10-21 83
811 Санал дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-10-13 75
812 Урамшуулал олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-10-13 76
813 71
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-09-23 71
814 Хөрөнгө төвлөрүүлж зарцуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-09-23 72
815 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-09-23 73
816 Орон сууц худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-09-23 74
817 Автомашин худалдан авах зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-09-01 62
818 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-09-01 63
819 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-09-01 64
820 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-09-01 65
821 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-09-01 66
822 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-09-01 67
823 Барилга актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-09-01 68
824 Тотоолын заалт хүчингүй болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-09-01 69
825 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-09-01 70
826 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-08-23 61
827 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-08-19 60
828 Хуралдааны төв зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-08-04 57
829 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-08-04 58
830 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-07-21 56
831 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-07-19 55
832 Түрээсийн төлбөрийн хэмжээ түлш зарцуулалтын норм гэрээний загвар батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-07-07 49
833 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-07-07 50
834 Аймгийн Хүүхэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-07-07 51
835 Хурлын өдөртэй болох
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-07-07 52
836 Автомашин орон нутгийн өмчид хүлээн авах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-07-07 53
837 Эх хүүхдийн хоол тэжээл аймгийн дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-07-07 54
838 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-06-23 39
839 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-06-23 40
840 Баяр наадмыг зохион байгуулах аймгийн хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-06-23 41
841 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-06-23 42
842 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-06-23 43
843 Барилга актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-06-23 44
844 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-06-23 45
845 Барилга актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-06-23 46
846 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-06-23 47
847 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-06-23 48
848 Хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-06-09 32
849 Урамшуулал олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-06-09 33
850 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-06-09 34
851 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-06-09 35
852 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-06-09 36
853 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-06-09 37
854 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-05-27 30
855 Сонгуулийн тов зарлаж зардал батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-05-10 27
856 Аймгийн нөхөн сонгуулийн хорооны бүрэлдэхүүнийг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-05-10 28
857 Зардлын дээд хэмжээ тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-05-10 29
858 Шилжих үлдэгдэл зарцуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-04-28 23
859 Аймгийн Аялал жуулчлалын мастер төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-04-28 25
860 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-04-28 26
861 Орон нутгийн шилжих үлдэгдлээс хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-04-22 17
862 Гүйцэтгэлийн аудитын дүнгийн тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-04-22 18
863 Дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-04-22 19
864 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-04-22 20
865 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-04-22 21
866 Алдарт эх одонгоор шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-04-05 13
867 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-04-05 14
868 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-04-05 15
869 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-04-05 16
870 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-03-29 11
871 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-03-29 12
872 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-03-04 6
873 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-03-04 7
874 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-03-04 8
875 2010 оныг Архангай аймгийн Мал аж ахуйн салбарыг дэмжих жил болгон зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-03-04 9
876 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-03-04 10
877 Орон нутгийн сангийн төсвийн нөөц авто замын сангийн хөрөнгийн зарцуудадтын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-01-27 04
878 Хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-01-27 05
879 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-01-20 02
880 Журам батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-01-20 03
881 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2010-01-12 01
882 Улсын сайн малчин цол тэмдгээр шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-12-29 98
883 Санал дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-12-22 96
884 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-12-22 97
885 Хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-12-10 95
886 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-12-08 85
887 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-12-08 86
888 Хөрөнгө зарцуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-12-08 87
889 Урамшуулал олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-12-08 88
890 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-12-08 89
891 Хөрөнгө данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-12-08 90
892 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-12-08 91
893 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-12-08 92
894 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-12-08 93
895 Хөрөнгө шилжүүлэн зарцуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-12-08 94
896 Хөрөнгө зарцуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-11-25 82
897 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-11-25 83
898 Санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-11-25 84
899 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-11-20 81
900 Урамшил олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-11-16 80
901 Төсвийн зохицуулалт хийлгэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-11-04 75
902 Тогтоол хүчингүй болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-11-04 76
903 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-11-04 77
904 Орон нутгийн төсөвт зохицуулалт хийх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-11-04 78
905 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-11-04 79
906 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-10-20 74
907 Удирдах зөвлөлийн гишүүдийг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-10-15 65
908 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-10-15 66
909 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-10-15 67
910 Хөрөнгө данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-10-15 68
911 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-10-15 69
912 Хөрөнгө зарцуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-10-15 70
913 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-10-15 71
914 Малын хулгайтай тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-10-15 72
915 архангай аймагт жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх чиглэл батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-10-15 73
916 Сүмийн үйл ажиллагааг дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-08-13 63
917 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-08-11 64
918 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-07-28 55
919 Урамшил олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-07-28 56
920 Салбар хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-07-28 58
921 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-07-28 59
922 Хөрөнгө шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-07-28 60
923 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-07-28 57
924 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-07-28 62
925 Төсөв шилжүүлэн зарцуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-07-24 54
926 Нэрэмжит болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-07-01 51
927 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-07-01 52
928 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-07-01 53
929 Баяр наадам хамтатган тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-06-19 44
930 Баяр наадмыг зохион байгуулах аймгийн хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-06-19 45
931 Төсөв шилжүүлэн зарцуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-06-19 46
932 Төсөв зарцуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-06-19 47
933 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-06-19 48
934 Төсөв зарцуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-06-19 49
935 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-06-19 50
936 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-06-09 43
937 орон нутгийн өмчилт үйлдвэрийн газар татан буулгах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-05-13 31
938 Орон сууц данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-05-13 32
939 Өмчлөлийн эрх олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-05-13 33
940 Хөрөнгө данснаас хасч акталж худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-05-13 34
941 Хөрөнгө данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-05-13 35
942 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-05-13 36
943 Хөрөнгө шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-05-13 37
944 Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 4 дүгээр тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-05-13 38
945 Шилжих үлдэгдэл зарцуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-05-13 39
946 Нэрэмжит болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-05-13 40
947 Гүйцэтгэлийн болон санхүүгийн аудитын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-05-13 41
948 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-05-13 42
949 Урамшил олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-04-20 28
950 Аймгийн 2009 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-04-20 29
951 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-04-20 30
952 Бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-04-13 27
953 Бурэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-04-06 25
954 Аймгийн ИТХТ-ийн нарийн бичгийн даргыг томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-04-06 26
955 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-03-30 16
956 Орон тооны бус зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-03-30 17
957 Хуралдаан зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-03-30 18
958 Хөрөнгө данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-03-30 19
959 Хөрөнгө шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-03-30 20
960 Хөрөнгө шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-03-30 21
961 Барилга данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-03-30 22
962 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-03-30 23
963 Суварга хайрхан уулын тэнгэрийг тайх төрийн ёслолын хугацааг товлох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-03-30 24
964 Санал уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-03-16 15
965 Орон сууц данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-03-09 11
966 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-03-09 12
967 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-03-09 13
968 Цөм сүргийн үржлийн төв байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-03-09 14
969 Хөрөнгө гаргах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-02-16 10
970 Өмчлөгчийн эрх олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-02-11 08
971 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-02-11 09
972 Хуваарь батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-01-30 04
973 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-01-30 05
974 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-01-30 06
975 ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-01-30 07
976 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-01-23 01
977 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-01-23 02
978 Орон тооны бус зөвлөл байгуулж ажиллуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2009-01-23 03
979 Аймгийн ИТХ-ын ээлжит хуралдааныг цахимаар хуралдуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
0202-12-01 05
980 Шагналын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
0201-08-04 59
981 Тариалан эрхлэлтийг дэмжих дундын үйлчилгээний төв байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
0201-06-09 38

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 236
108 / 46%
56 / 24%
39 / 17%
22 / 9%
11 / 5%